Do ảnh hưởng của áp thấp trên biển Đông, từ ngày 13/10/2016, mưa lũ đã làm cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngập trong biển nước, giao thông bị tê liệt ở nhiều nơi.
Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 1802/KHLT-HHVN-CĐHHVN ngày 09/8/2016 của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở tiến tới Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016;
Là công ty vận tải biển đầu tiên được thành lập vào năm 1970, sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) hiện đang là doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu tại Việt Nam về tải trọng đội tàu và kinh nghiệm vận tải biển trong nước và quốc tế.