Ngày 12/8/2018, Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải tổ chức Ngày An toàn lao động MASERCO lần thứ 2 đồng loạt ở nhiều điểm cầu như: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Campuchia với chủ đề: “An toàn là hạnh phúc”
Ngày 12/8/2018, Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải tổ chức Ngày An toàn lao động MASERCO lần thứ 2 đồng loạt ở nhiều điểm cầu như: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Campuchia với chủ đề: “An toàn là hạnh phúc”
Không chỉ cống hiến các sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp tăng năng suất, làm lợi cho doanh nghiệp, anh Ngô Huy Phúc - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu còn là người truyền cảm hứng sáng tạo đến đội ngũ công nhân.