Vào hồi 17h00’ ngày 10 tháng 3 năm 2018, lãnh đạo Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải Hải phòng về việc khẩn trương đưa lực lượng tàu lai tham gia cứu nạn tàu chở xăng Hải Hà 18 đang bị bốc cháy tại cầu Cảng PETEC- K99 Hải Phòng. Ngay lập tức Công ty đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng điều động 3 tàu lai Dã tượng, HC34, HC47 ra hiện trường ứng cứu.
Thưc hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc đăng ký công trình chào mừng Đại hội V Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã đăng ký gắn biển công trình “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý điều hành khai thác bến container Tân Vũ, Cảng Hải Phòng" của tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
Vào hồi 17h00’ ngày 10 tháng 3 năm 2018, lãnh đạo Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải Hải phòng về việc khẩn trương đưa lực lượng tàu lai tham gia cứu nạn tàu chở xăng Hải Hà 18 đang bị bốc cháy tại cầu Cảng PETEC- K99 Hải Phòng. Ngay lập tức Công ty đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng điều động 3 tàu lai Dã tượng, HC34, HC47 ra hiện trường ứng cứu.