Ngày 16/8/2016, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi thư tới cán bộ, công nhân viên chức người lao động ngành GTVT nhân 71 năm ngày truyền thống Ngành GTVT. Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT xin trân trọng đăng toàn văn bức thư này:
Ngày 16/8/2016, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi thư tới cán bộ, công nhân viên chức người lao động ngành GTVT nhân 71 năm ngày truyền thống Ngành GTVT. Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT xin trân trọng đăng toàn văn bức thư này:
Là công ty vận tải biển đầu tiên được thành lập vào năm 1970, sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) hiện đang là doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu tại Việt Nam về tải trọng đội tàu và kinh nghiệm vận tải biển trong nước và quốc tế.