Năm 2017, Thạc sỹ kỹ thuật địa chất Nguyễn Khánh Trình cùng các cộng sự Bộ phận địa chất Phòng Thí nghiệm đất xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã chế tạo thành công Giàn khoan tự nâng Jackup làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp.