Tin mới

07/06/2023

Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, thực hiện Kế hoạch 179/KH-CĐHHVN của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty, ngay từ quý IV/2022, Công đoàn Tổng công ty đã tập trung ban hành các hướng dẫn, tài liệu mẫu, tổ chức 04 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn về các quy trình, nội dung, phương pháp xây dựng nhân sự, tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở.