Để kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), ngày 18/8/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Việt Đông, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải đến giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Để kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), ngày 18/8/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Việt Đông, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải đến giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải hoạt động ở các lĩnh vực như: Depot, Vận tải, sửa chữa container, Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc, container, Sản xuất các cấu kiện kim loại, Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, Dịch vụ Đại lý tàu biển, Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, Dịch vụ cung ứng tàu biển, Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá …Công ty có chi nhánh trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam và Campuchia với tổng số lao động gần 500 người.
Vào khoảng đầu năm 2015 khi câu chuyện Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng từ chối vay vốn ODA cho Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 đã làm dấy lên nhiều bất ngờ và tranh cãi cả kể về phía thành phố Đà Nẵng cũng như Bộ Giao thông Vận tải.