Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, sáng ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại Cảng Tân Vũ thuộc thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà các sỹ quan, thuyền viên đang làm việc trên tàu BIENDONG MERINER thuộc Công ty TNHH một thành viên vận tải Biển Đông. Cùng đi có các đồng chí Đỗ Hùng Dương thành viên Hội đồng thành viên; đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí lãnh đạo Công ty cổ ph
Đề cao giá trị nguồn nhân lực, xem nhân tố “Con người là nền tảng của sự phát triển” được xác định là giá trị cốt lõi tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Điều này đã giúp anh Lê Hồng Nam, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng lãnh đạo Phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.