Ngày 15/11, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 9 Công đoàn trong khối thi đua đã tổ chức Hội nghị đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các đơn vị trong Khối để làm căn cứ trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng Cờ thi đua năm 2019.
Ngày 15/11, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 9 Công đoàn trong khối thi đua đã tổ chức Hội nghị đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các đơn vị trong Khối để làm căn cứ trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng Cờ thi đua năm 2019.
Cập nhật: 04:10 08/11/2019
Thường xuyên bám sát thực tiễn của đơn vị để đưa ra các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những sáng kiến, giải pháp của mình, tháng 8/2019, anh Từ Minh Thạch - Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận vinh dự được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.