(LĐO) - Ngày 16.6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
(LĐO) - Ngày 16.6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả công việc và giúp cho người lao động thêm gắn bó với Công ty. Để đáp ứng mục tiêu quan trọng này, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nhanh chóng cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty.
Người phụ nữ nói ít làm nhiều, luôn vui vẻ, lạc quan và mang lại tiếng cười cho mọi người. Đó là chị Nguyễn Thị Thu Hà - nữ y tá đã gắn bó với Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Cái Lân (CICT) kể từ những ngày đầu tiên thành lập công ty. Chị Hà vẫn hay hóm hỉnh chia sẻ: “công việc y tế ở CICT về cơ bản là nhàn dỗi lắm, lúc nào cũng mong Ế việc nhưng lại nhận lương của công ty đều đều”.