Với trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Cử nhân Quản trị Kinh doanh và sự đam mê nghiên cứu, anh Trần Văn Lễ - Phó trưởng phòng Hành chính, Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (VOSCO) đã xây dựng nhiều phần mềm mới, cập nhật tính năng cho các phần mềm hiện vẫn đang được sử dụng trong Công ty.