“Về nguồn” là hoạt động thường niên được triển khai từ chủ trương của Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời là dịp các đảng viên, viên chức người lao động trong Tổng công ty thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những bậc cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, cũng như thể hiện trách nhiệm của mình đối với những người có công với đất nước.
“Về nguồn” là hoạt động thường niên được triển khai từ chủ trương của Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời là dịp các đảng viên, viên chức người lao động trong Tổng công ty thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những bậc cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, cũng như thể hiện trách nhiệm của mình đối với những người có công với đất nước.
Không chỉ cống hiến các sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp tăng năng suất, làm lợi cho doanh nghiệp, anh Ngô Huy Phúc - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu còn là người truyền cảm hứng sáng tạo đến đội ngũ công nhân.