Hưởng ứng Kế hoạch liên tịch số 1802/KHLT-HHVN-CĐHHVN ngày 09/8/2016 của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở tiến tới Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Giao thông Vận tải năm 2016;
Trong 2 ngày 10,11/9 đoàn thiện nguyện gồm các cơ quan: Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Tập thể CBCNV tòa nhà Ocean Park, Ngôi trường ước mơ, ISUZU Thăng Long, Dmax Team, Học viện Thời trang London, Bon, Cảng Nghệ Tĩnh, VLN Logistic, CLB Ô tô địa hình thành phố Hà Nội đã có chuyến đi trao quà, tổ chức vui trung thu cho học sinh ở các điểm trường trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Hưởng ứng Kế hoạch liên tịch số 1802/KHLT-HHVN-CĐHHVN ngày 09/8/2016 của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở tiến tới Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Giao thông Vận tải năm 2016;
Là công ty vận tải biển đầu tiên được thành lập vào năm 1970, sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) hiện đang là doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu tại Việt Nam về tải trọng đội tàu và kinh nghiệm vận tải biển trong nước và quốc tế.