Năm 2017, mặc dù thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ hàng hải nhưng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã có 1 năm thành công khi về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo đà thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào năm 2018.
Năm 2017, mặc dù thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ hàng hải nhưng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã có 1 năm thành công khi về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo đà thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào năm 2018.
Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu là một trong những đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cũng là đơn vị duy nhất của Cảng Hải Phòng làm hàng tổng hợp, phục vụ cho các công trình lớn, những mặt hàng phục vụ an ninh quốc phòng mà không cảng tư nhân nào có thể thay thế.