Thực hiện Kế hoạch số 338/KH-ĐU ngày 14/11/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017; Công văn hướng dẫn số 351-CV/ĐU ngày 17/11/2017 về việc Tổng kết công tác đảng năm 2017. Ngày 05/12/2017 Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu là một trong những đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cũng là đơn vị duy nhất của Cảng Hải Phòng làm hàng tổng hợp, phục vụ cho các công trình lớn, những mặt hàng phục vụ an ninh quốc phòng mà không cảng tư nhân nào có thể thay thế.