Tháng 12 năm nay, kỷ niệm các ngày lễ lớn: 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) và 19 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (19/12/2000 - 19/12/2019).
Tháng 12 năm nay, kỷ niệm các ngày lễ lớn: 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) và 19 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (19/12/2000 - 19/12/2019).
Nhằm nâng cao chất lượng đời sống công nhân ở cảng, Công đoàn Công ty CP Cảng Hải Phòng đã phối hợp với doanh nghiệp này phát triển mô hình “Nhà ăn ca tự chọn” để giải quyết nhu cầu cấp thiết của công nhân về một nhà ăn sạch sẽ, tiện nghi, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cập nhật: 04:10 08/11/2019
Thường xuyên bám sát thực tiễn của đơn vị để đưa ra các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những sáng kiến, giải pháp của mình, tháng 8/2019, anh Từ Minh Thạch - Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận vinh dự được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.