Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Công đoàn Việt Nam –Niềm tin người lao động” và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Công doàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Tổng giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty tổ chức Hội thao Cảng Hải Phòng năm 2019 trong cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.
Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Công đoàn Việt Nam –Niềm tin người lao động” và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Công doàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Tổng giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty tổ chức Hội thao Cảng Hải Phòng năm 2019 trong cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.