CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
Cập nhật: 04:28 11/12/2019
Để đưa Nghị quyết,Chương trình hành động vào thực tế cuộc sống, tạo sự chuyển biến cụ thể trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn các cấp và đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành, Ban Chấp hành Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động với các nội dung cụ thể như sau:
Cập nhật: 04:00 04/09/2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty; căn cứ chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 - 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty xây dựng Chương trình "Phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh" giai đoạn 2019 - 2023.
Cập nhật: 08:47 05/09/2019
Thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ trong tình hình mới.
Cập nhật: 07:35 11/02/2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, căn cứ Chương trình số 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 - 2013;
Cập nhật: 04:09 31/01/2019
Để đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống, tạo sự chuyển biến cụ thể trong phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn các cấp và đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như sau:
Page 1 of 3 (17 items)Prev[1]23Next