Trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở đối với đoàn viên.
Cập nhật: 08:43 06/11/2014
Câu hỏi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở thường bận nhiều việc, ít có thời gian đi thăm hỏi mọi gia đình đoàn viên khi có việc hiếu, hỷ nên thường bị phê phán là không quan tâm đến đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nên giải quyết tình huống trên như thế nào?
 Trả lời:

Chủ tịch Công đoàn cơ sở cần giành nhiều thời gian thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ. Tuy nhiên nếu chỉ một mình Chủ tịch Công đoàn thì không thể thực hiện tốt được nhiệm vụ trên. Để giải quyết thỏa đáng những trăn trở trên của đoàn viên, Chủ tịch công đoàn cơ sở cần:

- Xây dựng quy chế thăm hỏi đối với cán bộ, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị. Quy chế cần phân cấp thăm hỏi đoàn viên cho từng cấp công đoàn, và theo hướng dẫn giao trách nhiệm chính cho cán bộ công đoàn chủ chốt ở cấp tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận và các Ủy viên chấp hành công đoàn cơ sở trong việc tổ chức và đại diện cho Công đoàn đi thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, gia đình có hiếu, hỷ.

- Phổ biến quy chế thăm hỏi đến Công đoàn bộ phận để mọi đoàn viên nắm được.

- Chủ tịch Công đoàn cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế để một mặt chấn chỉnh kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện không tốt quy chế, mặt khác để động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể thực hiện tốt quy chế.

Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
PHẦN THỨ NĂM: CÁC MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN
PHẦN THỨ TƯ: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
QUY TRÌNH KIỂM TRA, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN
QUY TRÌNH KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN
QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Luật Công đoàn
Một số điều cần biết về tổ chức Công đoàn.
Trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở đối với đoàn viên.
Câu hỏi: Trách nhiệm của Công đoàn cơ sở khi tham gia xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?
Lao động thời vụ có được tham gia vào tổ chức Công đoàn không.