Tập thể cán bộ, công chức, lao động Cơ quan Công đoàn Tổng công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

Đăng: 16:59 19-02-2024  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Sáng ngày 19/2, Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2024.

Các đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Phạm Văn Hải - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Cố Thị Giang - Tổ trưởng tổ Công đoàn Cơ quan Công đoàn Tổng công ty đồng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của tất cả cán bộ, công chức, lao động Cơ quan.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều được cán bộ, CNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty, với sự đoàn kết đồng lòng, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, cùng nhau tổ chức thực hiện thành công, trong đó các chỉ tiêu về thu kinh phí công đoàn, công tác kiểm tra tài chính công đoàn, phát triển Đảng trong CNLĐ, Chương trình 1 triệu sáng kiến (của Tổng Liên đoàn) vượt kế hoạch đã đề ra, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành Chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Hội nghị đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2024 của Cơ quan Công đoàn Tổng công ty, trong đó quyết liệt tập trung vào các chỉ tiêu về tổ chức hội nghị người lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển đoàn viên, mở rộng, thành lập mới CĐCS; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; tổ chức Tháng Công nhân; kiểm tra giám sát, công tác tài chính công đoàn…

Nhận định năm 2024 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn thuận lợi, thời cơ trong công tác chỉ đạo tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đồng chí Lê Phan Linh đề nghị mỗi cán bộ, công chức, lao động Cơ quan Công đoàn Tổng công ty bên cạnh việc phát huy những kết quả đã đạt của năm 2023 cần tiếp tục nỗ lực quyết tâm hơn, làm việc với tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2024 để khẳng định năng lực, trình độ của mỗi cá nhân, qua đó thể hiện vai trò tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời của Cơ quan Công đoàn Tổng công ty đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện thành công chương trình công tác năm 2024./.