Do không có đơn hàng nên công ty đã tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với một số bộ phận công tác và chỉ trả lương bằng 70% mức lương theo hợp đồng. Việc làm này đúng hay sai?

Đăng: 09:13 06-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

 Trả lời:

Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong những trường hợp: Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định; người lao động bị tạm giữ, tạm giam; các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. Pháp luật lao động không quy định cụ thể việc trả lương cho người lao động trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, mức lương có thể do hai bên tự thỏa thuận. Theo đó, việc tạm hoãn và trả lương như trên không trái quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 35 Bộ luật lao động)