NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Cập nhật: 06:36 28/11/2019
Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động.

1. Cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng. Đồng thời, người lao động cũng được quyền yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động; các chi phí của việc cung cấp do người sử dụng lao động chi trả... (Điều 35).

2. Ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. (Điều 14)

3. Cho phép người sử dụng lao động thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người cao tuổi thay vì kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới như trước đây. (Điều 149)
 
Nguồn tin: congdoan.vn   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Những quyền lợi của người lao động trong Bộ Luật Lao động mới
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì số lao động hiện tại của doanh nghiệp sẽ được sắp xếp như thế nào?
Tôi tham gia một chương trình đào tạo của công ty và ký cam kết làm việc cho công ty 1 năm sau khi kết thúc chương trình này, nếu không sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo. Xin hỏi nếu tôi nộp đơn xin thôi việc khi chưa hoàn tất thời gian làm việc đã
Do không có đơn hàng nên công ty đã tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với một số bộ phận công tác và chỉ trả lương bằng 70% mức lương theo hợp đồng. Việc làm này đúng hay sai?
Do có mâu thuẫn với lãnh đạo nên tôi đã bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công ty chỉ báo trước 45 ngày và cho rằng đã làm đúng quy định của luật lao động. Có phải vậy không?
Hàng tháng công ty (nhà nước) vẫn thanh toán cho chúng tôi tiền ăn giữa ca gộp vào tiền lương. Nhưng vừa qua, khi tôi nghỉ phép năm thì công ty lại cắt khoản tiền này. Cách xử lý như thế có đúng không?
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
Câu hỏi: Đối tượng nào được quyền khiếu nại, tố cáo về lao động?
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) – Tiếp
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) – P.I
Câu hỏi: Người lao động, tập thể lao động và người sử dụng lao động khi thực hiện khiếu nại, tố cáo áp dụng theo những văn bản pháp luật nào?
Câu hỏi: Khiếu nại, tố cáo về lao động được hiểu như thế nào?
Hỏi – đáp một số nội dung về Thoả ước lao động tập thể
Bộ Luật Lao động Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Page 1 of 2 (25 items)Prev[1]2Next