Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Đăng: 08:00 25-03-2019  |   Tác giả: TA  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Ngày 22/3/2019, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018.


   Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Hoàng Lê Vượng – Chủ tịch HĐQT, đồng chí Nguyễn Duy Luân - Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Đoàn Minh An - Chủ tịch Công đoàn Công ty và các đại biểu đại diện cho CNVCLĐ của Công ty.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018, kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển SXKD năm 2019; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động các cấp; báo cáo việc trích lập, sử dụng quỹ phúc lợi liên quan đến người lao động; tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

 Năm 2018, kinh tế thế giới phải đối mặt với những rủi ro bởi diễn biến khó lường của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô và giá cả mặt hàng chiến lược diễn biến phức tạp; tình hình bất ổn chính trị, khủng bố, thiên tai, biến đổi khí hậu gia tăng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành vận tải biển nói chung. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách của Chính phủ và các bộ ngành liên quan, sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, bằng sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tập thể người lao động công ty đã có được giải pháp để vượt qua, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

Doanh thu đạt 226,41 tỷ đồng, đạt 100,24% kế hoạch;

Thu nhập bình quân 16,5 triệu đồng/người/tháng.

Nộp ngân sách nhà nước:1,1 tỷ đồng.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, CNLĐ, sỹ quan, thuyền viên Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP để đảm bảo người lao động biết, người lao động làm và người lao động kiểm tra; tăng cường đối thoại ở doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động tại doanh nghiệp. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, sỹ quan, thuyền viên trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi, lao động sáng tạo” với khẩu hiệu "kỷ cương, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động và đội ngũ sỹ quan thuyền viên; nghiên cứu thị trường, chủ động tìm kiếm nguồn hàng, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, bố trí lao động phù hợp, khuyến khích thuyền viên tự sửa chữa nhỏ trên tàu, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của cán bộ, CNLĐ, sỹ quan, thuyền viên; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Công ước Lao động Hàng hải MLC 2006.

Hội nghị cũng đã thông qua  phát động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu: sản lượng vận tải biển: 650.000 tấn; tổng doanh thu đạt 226,23 tỷ đồng; giảm lỗ tối đa; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định; thực hiện chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, đảm bảo việc làm ổn định thu nhập và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, sỹ quan, thuyền viên.