Hội nghị người lao động Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải năm 2024: quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đăng: 09:38 22-04-2024  |   Tác giả: Lê Thành Đông  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngày 19/4/2024, Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình hàng hải (CMB) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

         

Đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đẳng Song - Phó Trưởng Ban Cảng biển & Dịch vụ hàng hải Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; về phía Công ty có đồng chí Phạm Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Lê Hữu Quảng - Tổng giám đốc, đồng chí Trần Hải Thanh - Chủ tịch Công đoàn cùng với 70 đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường Công ty, 40 đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh.

Tổng giám đốc CMB Lê Hữu Quảng báo cáo tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo CMB, đồng chí Lê Hữu Quảng - Tổng giám đốc CMB báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, CMB tuy gặp một số khó khăn nhất định nhưng với sự đoàn kết quyết tâm, tinh thần kỷ cương, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, tình hình sản xuất kinh doanh CMB năm 2023 đã có kết quả ấn tượng với tổng sản lượng ký kết hợp đồng trong toàn công ty đạt 248,8 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm 2023, tổng doanh thu đạt 146 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 33,4 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm 2023, thu nhập bình quân NLĐ đạt 25,2 triệu đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phạm Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chia sẻ khó khăn, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, NLĐ Công ty trong việc duy trì, ổn định SXKD trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức; đảm bảo việc làm, thu nhập, chế độ chính sách, chăm lo vật chất, tinh thần cho NLĐ. Năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn CMB tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục phát động phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2024, lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đoàn viên, NLĐ; Phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, đặc biệt chú trọng 3 khâu đột phá: thương lượng tập thể, đào tạo cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên; Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Công đoàn Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Tăng cường công tác ATVSLĐ, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp; Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị NLĐ của Công ty, tập trung vào các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 về: tổ chức, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giữ vững thương hiệu là đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực cảng - đường thủy, hạ tầng kỹ thuật./.