Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài

Đăng: 15:26 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 21/4/2012, tại thành phố Hải Phòng, Công đoàn Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (Inlaco Hải Phòng) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015.
 Đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Tại Đại hội, đồng chí Lương Thu Hoài – Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt BCH Công đoàn khóa V trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2015. Đại hội cũng được nghe tham luận của các đại biểu là cán bộ, thuyền viên Công ty. Theo đó, hơn 2 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do sự suy thoái sâu của ngành vận tải biển thế giới. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn thử thách, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, đội ngũ sỹ quan thuyền viên, CNVC Công ty đã đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội hàng năm của Công ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, sỹ quan thuyền viên. Công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của các cấp Công đoàn và Công ty được quan tâm thực hiện, tác động đến từng CNVCLĐ dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh phân tán lưu động của Công ty. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn tích cực tham gia với chuyên môn đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động, cải thiện điều kiện làm việc góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo động động lực phát triển bền vững.

 

Phát huy những thành tựu đã có và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trong nhiệm kỳ VI, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã đề ra phương hướng với mục tiêu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu phát triển; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, đoàn viên, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động được đẩy mạnh, đặc biệt đội ngũ sỹ quan thuyền viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vì sự ổn định, phát triển của Công ty.

 


Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa VI nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 05 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ sỹ quan thuyền viên, CNVCLĐ Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng rằng toàn thể đoàn viên, CNLĐ Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chung sức, chung lòng, vững tin vào chiến lược phát triển của Công ty và Tổng công ty, chủ động nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần đưa Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển với khẩu hiệu “Kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững”.

LVT.