Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam: Năm 2024, tập trung mở rộng loại hình kinh doanh, tìm kiếm, phát triển thị trường mới

Đăng: 14:23 26-03-2024  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 500 cán bộ, đoàn viên, NLĐ dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) được tổ chức vào chiều ngày 13/3/2024 tại thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Lê Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và đại diện các Ban Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty tham dự Hội nghị.

Đồng chí Phó TGĐ phụ trách Vũ Phước Long báo cáo tạo Hội nghị

Theo báo cáo của Phó TGĐ phụ trách Vũ Phước Long, năm 2023, là doanh nghiệp dịch vụ hàng hải - lĩnh vực chịu nhiều tác động từ sự suy giảm kinh tế thế giới với nhiều bất ổn và khó lường nhưng với sự đoàn kết quyết tâm, tinh thần kỷ cương chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo, tập thể lãnh đạo, NLĐ VOSA đã nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm, trong đó hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu quan trọng cơ bản như lợi nhuận, doanh thu. Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 đối với chỉ tiêu doanh thu ở mức khoảng 900 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 22 tỷ đồng và tập trung phát triển một số loại hình kinh doanh mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2023 và quá trình chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2024; báo cáo thực hiện công tác tài chính công đoàn; 02 tham luận về phát triển nguồn nhân lực và tìm kiếm, phát triển các thị trường mới.

Đồng chí Lê Quang Trung - Phó TGĐ VIMC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó TGĐ VIMC Lê Quang Trung ghi nhận sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo và nỗ lực tìm kiếm những thị trường mới phi truyền thống của tập thể lãnh đạo và người lao động VOSA. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, CNV cần có sự đổi mới trong nhận thức về việc tập hợp thành một hệ thống, hướng về tổ chức dựa trên ba yếu tố cốt lõi đối với 1 doanh nghiệp dịch vụ gồm hạ tầng, công nghệ và con người; mỗi NLĐ hãy hiến kế để có những quy trình tối ưu hơn, gia tăng hiệu quả SXKD, làm chủ công nghệ, làm chủ những xu thế mới; quyết tâm thực hiện “logistics xanh”.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2024 vào đúng ngày kỷ niệm 67 năm thành lập Công ty, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh biểu dương những kết quả tích cực mà VOSA đã đạt được trong năm 2023. Tuy có khó khăn nhất định trong quản lý, điều hành khi phân bố rộng khắp trên cả nước với 14 chi nhánh và 2 công ty liên kết nhưng nếu nhìn dưới góc độ tích cực, đây chính là lợi thế của VOSA khi mỗi chi nhánh ở mỗi vùng miền sẽ phát huy được tối đa lợi thế vùng miền đó, đa dạng nhưng thống nhất dưới mái nhà chung VOSA. Chính vì vậy, những định hướng, kế hoạch, chỉ tiêu được thông qua tại Hội nghị NLĐ năm 2024 cần được lan tỏa sâu rộng đến tất cả các chi nhánh, đoàn viên, NLĐ được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng; quyết liệt tập trung thực hiện bộ tiêu chí ESG hướng tới thực hiện thành công định hướng “logistics xanh” trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được xây dựng, phát triển qua các thế hệ cán bộ, NLĐ VOSA trong 67 năm qua. Với niềm tự hào về truyền thống 67 năm, mỗi NLĐ VOSA cần nhận thức đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đối với đồng nghiệp, đối với sự kỳ vọng của VIMC để nỗ lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Về phía Công ty cần có có hình thức đánh giá KPI thường xuyên, minh bạch; động viên, khen thưởng kịp thời, đúng người đúng việc để mỗi NLĐ có động lực thi đua để phát triển, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng, phát triển doanh nghiệp.