Các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Dành mọi sự quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2023

Đăng: 10:04 20-05-2023  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Cám ơn người lao động, hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu, thi đấu thể thao, tổ chức cho NLĐ tham quan nghỉ mát ... là những hoạt động các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty đang tổ chức rầm rộ trong những ngày tháng 5 - Tháng của người lao động.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ, hoạt động các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nói chung, kinh nghiệm tổ chức Tháng Công nhân hàng năm nói riêng, Công đoàn Tổng công ty đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2023. Theo đó, các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 được tổ chức lồng ghép với Tháng hành động về ATVSLĐ và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, trọng tâm là chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ bị TNLĐ; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, đối thoại, diễn đàn Nghe công nhân nói - Nói công nhân nghe, Cám ơn người lao động, biểu dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc...