Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam (VSUP): Số lượng, chất lượng học viên tham gia các khóa đào tạo của Dự án được cải thiện rõ rệt trong năm 2023

Đăng: 22:35 27-03-2024  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là khẳng định của các đối tác Nhật Bản đối với hoạt động đào tạo của Dự án VSUP tại cuộc họp Ban Quản lý Dự án lần thứ 78 được tổ chức vào sáng ngày 18/3/2024 tại Tokyo, Nhật Bản.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý Dự án chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các đại biểu về phía Việt Nam: Ông Đỗ Hùng Dương - Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng giám đốc Công ty Inlaco Sài Gòn; về phía Nhật Bản có ông Matsuura Mitsuharu - Chủ tịch Công đoàn Thủy thủ Nhật Bản (JSU), ông Ikeya Yoshiyuki - Trưởng Ban Quốc tế JSU, ông Inoue Toshihito - Chủ tịch Hiệp hội quản lý thuyền viên quốc tế Nhật Bản (IMMAJ), ông Shimada Takehiro - Tổng giám đốc Công ty Inlaco Japan cùng đại diện các Ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, VIMC, Công đoàn Hàng hải và các đối tác Nhật Bản.

Theo báo cáo do ông Junya Ishino - Trưởng đại diện Văn phòng Dự án VSUP trình bày, từ ngày 01/4/2023 đến  ngày 18/3/2024, đối với các khóa đào tạo tiếng Anh Hàng hải, Dự án đã tổ chức đào tạo 5 khóa học với 110 học viên (chưa kể 27 học viên sẽ kết thúc khóa học Tiếng Anh cơ bản vào cuối tháng 3/2024), đạt tỷ lệ 70% so với kế hoạch; đối với các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn, Dự án đã tổ chức đào tạo 38 khóa với 345 học viên, đạt tỷ lệ 82,4% so với kế hoạch.

Ông Imada Shunsuke - Giám đốc IMMAJ phát biểu tại Hội nghị

Ông Shimada Takehiro - Tổng giám đốc Công ty Inlaco Japan, ông Imada Shunsuke - Giám đốc IMMAJ đều đánh giá cao sự tích cực, chủ động, trách nhiệm, tinh thần cầu thị, lắng nghe nhu cầu của các doanh nghiệp tiến cử học viên phía Việt Nam và các công ty vận tải biển Nhật Bản của Văn phòng Dự án, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để kịp thời đề xuất với Ban Quản lý Dự án điều chỉnh nội dung, thời gian của các khóa học cho phù hợp; sự nghiêm túc, nỗ lực đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp của đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy tại Dự án đã giúp cho số lượng và đặc biệt là chất lượng học viên được nâng lên rất nhiều so với những năm trước.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu tại Hội nghị

Làm rõ thêm những kết quả đã đạt được của Dự án trong năm tài chính vừa qua, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh cho biết: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có những chỉ đạo kịp thời đối với các doanh nghiệp vận tải biển thuộc VIMC trong việc cử học viên tham gia các khóa học của Dự án. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty đã luôn tích cực cùng với Văn phòng Dự án kịp thời điều chỉnh các khóa học cho phù hợp, cho phép các đơn vị mới tiến cử học viên tham gia học tập tại Dự án. Ở góc độ đơn vị chủ quản của Dự án, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ toàn diện cho Dự án để các hoạt động đào tạo của Dự án được triển khai đạt hiệu quả cao nhất, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn là sỹ quan, thuyền viên Việt Nam, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc hành hải tàu an toàn, hiệu quả trong bối cảnh tình hình thế giới và ngành vận tải biển được đánh giá hết sức phức tạp, khó lường.

Trưởng Ban Đối ngoại JSU Ikeya Yoshiyuki phát biểu

“Các bên phía Nhật Bản tham gia vào Dự án cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phía Việt Nam để cùng điều hành, quản lý Dự án VSUP mang lại hiệu quả thiết thực cho thuyền viên Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam và Nhật Bản” - Trưởng Ban Đối ngoại JSU Ikeya Yoshiyuki phát biểu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý Dự án VSUP Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý Dự án VSUP Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của các thành viên Ban Quản lý Dự án; ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Công đoàn Thủy thủ Nhật Bản, các đối tác Nhật Bản trong việc đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Anh, kỹ năng, nghiệp vụ cho thuyền viên Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực Hàng hải; coi đây là một trong những Dự án kiểu mẫu của tổ chức Công đoàn Việt Nam thực hiện hiệu quả một trong những chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, NLĐ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đồng chí cũng đề nghị các đối tác Nhật Bản nghiên cứu mở rộng các hình thức hợp tác mới không chỉ về đào tạo mà còn trong công tác chăm lo phúc lợi, đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên 2 nước.

Ông Matsuura Mitsuharu - Chủ tịch Công đoàn Thủy thủ Nhật Bản (JSU) phát biểu