Cần sự chủ động, quyết liệt của các cấp công đoàn để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ
Cập nhật: 10:55 27/07/2021
Đây là yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh khi thông tin tới các đại biểu là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng công ty về các nội dung chính của Nghị quyết 68 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tám (mở rộng) được tổ chức trực tuyến vào hồi cuối tuần trước.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh trình bày trước Hội nghị

Nhận thức được sự nguy hiểm và những tác động nặng nề cả trước mắt và lâu dài của làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 lên đời sống của nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có bộ phận không nhỏ NLĐ và NSDLĐ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 để kịp thời hỗ trợ đến những NLĐ và NSDLĐ đang phải chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong Nghị quyết, Chính phủ nêu rõ mục tiêu, nguyên tắc thực hiện gồm:

- Hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch;

- Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Xây dựng tiêu chí, điều kiện thuận lợi để NLĐ và NSDLĐ dễ dàng tiếp cận chính sách;

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

Nghị quyết cũng nêu rõ 12 nội dung thực hiện hỗ trợ:

(1) Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ và BNN trong 12 tháng (1/7/2021-30/6/2022).

(2) Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(3) Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ: Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/NLĐ/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng.

(4) Chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng hỗ trợ 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người

(5) Chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc: NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ 2019 và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đang tham gia BHXH được hỗ trợ một lần 1.000.000đ/người.

(6) Chính sách hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ: Do cơ sở phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch tính từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 1 lần 3.710.000đ/người.

(7) Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: NLĐ đang mang thai được hỗ trợ 1 triệu đồng/người; đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trơ 01 người là cha hoặc mẹ.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ 27/4 đến hết 31/12/2021.

(8) Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với F0 từ ngày 27/4 đến 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thực tế thời gian điều trị nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với F1, thời gian tối đa 21 ngày.

(9) Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng  cho đối tượng đạo diễn NT, diễn viên, họa sỹ (hạng IV) trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch; HDV du lịch có thẻ hành nghề bị ảnh hưởng của dịch trong thời gian từ 1/5 đến hết ngày 31/12/2021.

(10) Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh có đăng ký KD, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên liên tục từ 1/5 đến 31/12/2021 để phòng, chống dịch được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

(11) Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

 Cho vay trả lương ngừng việc: DN được vay Ngân hàng CSXH lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc cho NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên từ 1/5 đến hết 31/12/2021.

Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu phòng chống dịch từ 1/5 đến hết 31/12/2021 khi quay lại SXKD và NSDLĐ trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 1/5 đến hết 31/12/2021 được vay vốn tại Ngân hàng CSXH lãi suất 0%  và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay để trả lương cho NLĐ làm việc theo HĐLĐ và đang tham gia BHXH bắt buộc.

(12) Đối với LĐ không có giao kết hợp đồng (LĐ tự do) và một số đối tượng đặc thù: Địa phương chủ động xây dựng tiêu chí, mức hỗ trợ nhưng không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.


Hình ảnh Cảng Sài Gòn đang thực hiện "3 tại chỗ" trong tâm dịch


Để thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và nguồn lực thực hiện, ngay sau khi ban hành Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng và ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong quyết định này quy định chi tiết điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hồ sơ đối với các nội dung thực hiện hỗ trợ trong Nghị quyết 68.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn LĐVN, trên cơ sở nắm bắt từ thực tiễn tại cơ sở, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng đã ban hành văn bản số 415/CĐHHVN ngày 20/7/2021 về việc triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ trong các cấp công đoàn Tổng công ty. Trong văn bản nêu rõ một số nội dung cấp bách các Công đoàn cơ sở trực thuộc cần tập trung thực hiện để triển khai hiệu quả, kịp thời động viên, hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Hình ảnh Sỹ quan thuyền viên trên tàu VIMC UNITY trong trang phục bảo hộ phòng, chống Covid-19.

Chi tiết Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và công văn số 415/CĐHHVN, các CĐCS có thể truy cập website: cdhanghaivn.org.vn mục Văn bản pháp quy để tải về, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả./.

Nguồn tin: Công đoàn TCT   |   Tác giả: Chu Linh
TIN CÙNG DANH MỤC
Các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chăm lo Tết Trung thu năm 2021 cho con của đoàn viên, CNVCLĐ
Đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hành trình về nhà của các thuyền viên F0 Tàu “Đông Phú"
Đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua đặc biệt phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép”; tiếp tục bám sát để hỗ trợ kịp thời cho Công đoàn cơ sở và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chiến thắng đại dịch; Tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1.9.2021
Kịp thời, đúng đối tượng, tăng cường trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thực hiện hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chủ động, linh hoạt, kịp thời, đúng người, đúng việc trong thực hiện các hoạt động quan tâm, chăm lo quyền lợi, phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, NLĐ trong mùa dịch Covid-19
Gần 400 triệu đồng đã được trao đến cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Động viên, khen thưởng các cháu con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2020 - 2021
Mỗi con tàu là một pháo đài trong trận chiến chống đại dịch Covid-19
Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chính phủ nỗ lực hết sức có thể để đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn, hiệu quả hơn
Tập trung tối đa các hoạt động hỗ trợ cho CĐCS, đoàn viên, NLĐ trong mùa dịch, đặc biệt là các đơn vị đang trong vùng tâm dịch
Page 1 of 69 (1030 items)Prev[1]23469Next