Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
Cập nhật: 14:01 01/09/2017
Sau chiến thắng của cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945, sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự có mặt của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).


Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới.

Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”.


Nguồn ảnh: Thống tấn xã Việt Nam

Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do - tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Kể từ thời khắc ấy, họ có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng từ đây, với tư cách là người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng, kiên cường chiến đấu và giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.


Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013); thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 72 năm qua; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa./.


Nguồn tin: Công đoàn Tổng công ty   |   Tác giả: CDL
TIN CÙNG DANH MỤC
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác chuẩn bị đại hội
Tiếp nhận Công đoàn Công ty TNHH Yusen Logistics về trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu tiên qua Cảng trong năm 2018
Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty lần thứ 19: Tập trung chỉ đạo chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn Tổng công ty
Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tập trung xây dựng hình ảnh người công nhân sống văn minh, nghĩa tình, vì sự ổn định và phát triển của Cảng Sài Gòn
Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Hội nghị tập huấn Cán bộ Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Tiền lương, mức đóng BHXH từ 1/1/2018 người lao động cần biết
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI thành công tốt đẹp
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
Kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (25/11/1996 - 25/11/2017)
Hội nghị “Lấy ý kiến dự thảo Quy định phân phối nguồn kinh phí sử dụng tại các cấp Công đoàn, tỉ trọng nội dung chi, Đề án giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị kinh tế công đoàn.”
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ CNVCLĐ Công ty cổ phần Vinalines Nha Trang bị thiệt hại do cơn bão số 12
Page 1 of 37 (542 items)Prev[1]23437Next