Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
Cập nhật: 14:01 01/09/2017
Sau chiến thắng của cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945, sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự có mặt của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).


Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới.

Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”.


Nguồn ảnh: Thống tấn xã Việt Nam

Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do - tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Kể từ thời khắc ấy, họ có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng từ đây, với tư cách là người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng, kiên cường chiến đấu và giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.


Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013); thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 72 năm qua; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa./.


Nguồn tin: Công đoàn Tổng công ty   |   Tác giả: CDL
TIN CÙNG DANH MỤC
Lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018 - 2021 có thể được điều chỉnh tăng lương hưu
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Ngộ
Nhiều Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018
Lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Thông qua Quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi động cuộc thi trực tuyến “TÌM HIỂU 89 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN"
Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Từ 1/7/2018: Thay đổi mức đóng BHXH ảnh hưởng đến triệu người
Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ nhất: Tập trung cùng với lãnh đạo Tổng công ty thực hiện thành công việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
Tháng hành động vì trẻ em năm 2018: Xúc động Chương trình gặp mặt "Thắp lửa trái tim"
Page 1 of 39 (582 items)Prev[1]23439Next