Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
Cập nhật: 14:01 01/09/2017
Sau chiến thắng của cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945, sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự có mặt của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).


Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới.

Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”.


Nguồn ảnh: Thống tấn xã Việt Nam

Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do - tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Kể từ thời khắc ấy, họ có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng từ đây, với tư cách là người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng, kiên cường chiến đấu và giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.


Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013); thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 72 năm qua; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa./.


Nguồn tin: Công đoàn Tổng công ty   |   Tác giả: CDL
TIN CÙNG DANH MỤC
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Vị trí, vai trò của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới
Hội nghị thượng đỉnh thuyền viên châu Á (ASSM) lần thứ 34: Đảm bảo quyền lợi cho thuyền viên trong trường hợp bị bỏ rơi và khi xảy ra sự cố hàng hải
Tập trung quyết liệt chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Tổng công ty
Để thuyền viên Việt Nam không thua kém thuyền viên các nước trong khu vực
Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ 18 - Khóa IV
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Vượt mọi khó khăn mang Trung thu đến với trẻ em vùng lũ tỉnh Sơn La
Diễn đàn APEC về phụ nữ trong lĩnh vực giao thông vận tải: Đo lường tiến bộ và Hướng tới tương lai
Ngổn ngang nơi tâm bão số 10 đi qua
CẬP NHẬT: Bão giật cấp 15, cách Đèo Ngang khoảng 120km
Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ: TIN BÃO KHẨN CẤP và các chỉ đạo ứng phó
Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
Tăng tỷ lệ thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 03 thuyền viên tàu Giang Hải bị cướp biển Philippines sát hại
Vinalines tiếp tục chung tay giúp đỡ đồng bào bị lũ quét
Tấm lòng người Vinalines đến với đồng bào Sơn La bị lũ quét
Page 1 of 35 (521 items)Prev[1]23435Next