Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
Cập nhật: 14:01 01/09/2017
Sau chiến thắng của cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945, sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự có mặt của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).


Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới.

Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”.


Nguồn ảnh: Thống tấn xã Việt Nam

Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do - tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Kể từ thời khắc ấy, họ có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng từ đây, với tư cách là người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng, kiên cường chiến đấu và giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.


Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013); thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 72 năm qua; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa./.


Nguồn tin: Công đoàn Tổng công ty   |   Tác giả: CDL
TIN CÙNG DANH MỤC
Hội nghị thượng đỉnh thuyền viên châu Á (ASSM) lần thứ 35: Xúc tiến hình ảnh ngành Hàng hải và xu hướng tàu tự động hóa
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018
Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023: ĐOÀN KẾT, HÀNH ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, HIỆU QUẢ
PHIÊN THỨ HAI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018 - 2023: THỰC HIỆN QUY CHÉ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ LÀ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V
Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội V Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ 20: Quyết liệt chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội V Công đoàn Tổng công ty
Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3
Tháng 3-2018: Nhiều chính sách mới quan trọng có hiệu lực thi hành
Tàu Biển Đông Freighter cứu 8 Thuyền viên gặp nạn trên biển
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó chăm lo cho người lao động
Cuộc họp Ban Quản lý Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam lần thứ 68
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Gần 1 tỷ đồng chăm lo cho các tổ đội sản xuất, con tàu và CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930
Bế giảng khóa 46 Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam
Page 1 of 38 (559 items)Prev[1]23438Next