Hội nghị đối thoại với người lao động Cảng Quy Nhơn về công tác cổ phần hóa

Đăng: 13:32 31-10-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 07/06/2013, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động Cảng Quy Nhơn về công tác cổ phần hóa.
  Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí Nguyễn Cảnh Việt – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn; đồng chí Vũ Khắc Từ – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn; đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Phó Ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn và các đồng chí Trưởng các Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là thành viên Ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn.

      Đại biểu mời có các đồng chí Trần Văn Thọ – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, đồng chí Huỳnh Lê Diễm Tuyết – Ủy viên BCH, Phó ban KTCS LĐLĐ tỉnh Bình Định.

      Về phía Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn có đồng chí Nguyễn Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Phó ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn; đồng chí Nguyễn Quý Hà – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, đại diện kiểm soát viên, BCH Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn thanh niên, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận; các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, Tổ trưởng các tổ công đoàn, Tổ trưởng tổ sản xuất. Các cán bộ Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn và 160 đại biểu của các đơn vị trực thuộc đại diện cho gần 1.000 CB-CNVC LĐ của Công ty.

      Hội nghị đã thông qua Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 và văn bản số 747/TTg – ĐMDN ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

     Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến phát biểu về việc CPH Cảng Quy nhơn. Đồng chí Nguyễn Cảnh Việt, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, đồng chí Vũ Khắc Từ và đồng chí Lê Phan Linh đã trực tiếp giải đáp thỏa đáng từng câu hỏi của các đại biểu tham dự Hội nghị, làm rõ các vấn đề mà người lao động của Cảng Quy Nhơn còn băn khoăn về công tác CPH.

      Cuối Hội nghị đối thoại, đồng chí Nguyễn Cảnh Việt – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn thông qua việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn như sau:

      Cảng Quy Nhơn sẽ tiến hành CPH theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 và văn bản số 747/TTg-ĐMDN ngày 27/5/2013, nhưng việc CPH sẽ thực hiện theo lộ trình phù hợp, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định và liên tục phát triển.

     – Giai đoạn I sẽ thực hiện CPH Cảng Quy Nhơn theo quyết định 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà nước sẽ bán 25% vốn điều lệ và nắm giữ 75% vốn điều lệ; phấn đấu đến ngày 01/8/2013 Cảng Quy nhơn sẽ hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

      – Các giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục bán tiếp 26% vốn điều lệ Công ty để đến năm 2015 Nhà nước còn nắm giữ 49% vốn điều lệ theo văn bản số 747/TTg-ĐMDN ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

      Đồng chí Nguyễn Cảnh Việt đề nghị Hội đồng thành viên, Ban điều hành Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động khi công ty CPH theo đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt lưu ý việc phân phối quỹ phúc lợi, khen thưởng và các quỹ khác có liên quan đến người lao động trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động.

      Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đã thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn đã cam kết thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Cảnh Việt – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo CPH Cảng Quy Nhơn, thực hiện CPH Cảng Quy Nhơn đúng quy định, quy trình và tiến độ đã đề ra.

      Kết thúc Hội nghị đối thoại, toàn thể CB, CNVCLĐ Cảng Quy Nhơn tham gia Hội nghị đã phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty HHVN và lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn trong việc đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động khi Cảng Quy Nhơn thực hiện CPH; thống nhất cao với chủ trương CPH Cảng Quy Nhơn theo các văn bản 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 và văn bản số 747/TTg-ĐMDN ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình CPH mà lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đề ra./.

Nguồn: www.vinalines.com.vn