2 nghị quyết quan trọng được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

Đăng: 08:10 24-06-2024  |   Tác giả: Thanh Thuý - Hữu Long  |   Nguồn: Báo Lao Động

2 nghị quyết về phát triển tổ chức và chăm lo cho đoàn viên, cùng một số chương trình hoạt động quan trọng khác được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 5, khóa XIII.

Nghị quyết về phát triển đoàn viên và chăm lo cho đoàn viên, người lao động được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 5, khóa XIII. Ảnh: P.Linh

Sau 2 ngày làm việc, chiều 22.6, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 5, khóa XIII được tổ chức tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã hoàn thành các nội dung đề ra.

6 nội dung trọng tâm được thông qua

Qua thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, cụ thể, có tính thực tiễn cao của các đại biểu, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất thông qua 6 nội dung.

Các đại biểu tham gia góp ý và chia sẻ những kết quả hoạt động công đoàn đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: P.Linh

Cụ thể, thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tập trung nguồn lực thực hiện chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới".

Chương trình của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể, giai đoạn 2023 - 2028”.

Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Đoàn Chủ tịch tiếp thu những nội dung được thảo luận tại hội nghị. Ảnh: P.Linh

Theo ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, cụ thể, có tính thực tiễn cao góp ý vào các nội dung trên. Đoàn Chủ tịch cũng đã có báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình những nội dung còn ý kiến khác nhau và giao các bộ phận liên quan hoàn thiện để ban hành thực hiện.

Kiện toàn Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn

Tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất không ban hành Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn để tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đoàn Chủ tịch chúc mừng 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII. Ảnh: P.Linh

Đồng thời thực hiện quy trình công tác quy hoạch năm 2024 chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, và nhiệm kỳ 2028-2033.

Bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm: Đồng chí Đặng Ngọc Anh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên; Đồng chí Võ Khắc Thái - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị: Tập trung mọi nguồn lực trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Cao độ triển khai trong tháng 7 làm tháng cao điểm.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động...