Người lao động cần nhất là việc làm, thu nhập

Đăng: 07:59 05-06-2023  |   Tác giả: Quế Chi  |   Nguồn: Báo Lao Động

Trong tình hình hiện nay, người lao động hết sức khó khăn; quyền, lợi ích mà họ cần nhất là về việc làm, thu nhập để nuôi gia đình, chăm lo con học hành... Đây cũng là vấn đề lớn nhất đặt ra đối với tổ chức công đoàn.

Bà Cù Thị Hậu - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nêu ý kiến trên tại Hội thảo lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) diễn ra ngày 4.6 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Quế Chi

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà Cù Thị Hậu - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quế Chi

Bà Cù Thị Hậu cho rằng, dịch COVID-19 đã làm nhiều người lao động mất việc làm; hiện nay do tình hình thế giới, doanh nghiệp suy giảm đơn hàng, nhiều người lao động không có việc làm. Trong tình hình đó, người lao động hết sức khó khăn, quyền, lợi ích mà họ cần nhất là về việc làm, thu nhập để nuôi gia đình, chăm lo con học hành. Đây cũng là vấn đề lớn nhất đặt ra đối với tổ chức công đoàn.

“Trước tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động phải là nhiệm vụ hàng đầu của công đoàn, để xứng đáng là tổ chức lớn nhất của người lao động” - bà Cù Thị Hậu nói.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, theo bà Hậu, cần có chiến lược đối với đội ngũ công đoàn để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong bối cảnh tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp ra đời.

Bà Hậu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, bởi lẽ cấp cơ sở sẽ nắm bắt trực tiếp người lao động nghĩ gì, muốn gì, làm gì; nếu cán bộ công đoàn cơ sở không có năng lực, nhiệt tình, sâu sát thì công đoàn sẽ không thu hút được người lao động.

Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cần nêu rõ nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn xuất thân từ công nhân để đảm nhận các nhiệm vụ tại cơ sở.

Ở góc độ khác, ông Hoàng Minh Chúc – nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại. Để triển khai thực hiện có kết quả thực sự mà không phải là một khẩu hiệu thì Công đoàn Việt Nam cần lượng hóa việc thực hiện để ghi vào nhiệm vụ người đoàn viên và cán bộ công đoàn, các cấp công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ông Nguyễn An Lương - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - góp ý tại hội thảo. Ảnh: Quế Chi

Các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về những điều cụ thể của điều lệ liên quan đến cán bộ công đoàn; thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam; công đoàn ngành trung ương…; về ngôn ngữ, cấu trúc của điều lệ…