Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam: Tăng cường công tác tiếp thị, đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh

Đăng: 10:17 16-03-2016  |   Tác giả: CDL  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Sáng ngày 11/3/2016, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.

              Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, theo đó tổng doanh thu đạt 102%, lợi nhuận trước thuế đạt 106% so với kế hoạch. Báo cáo cũng đánh giá cụ thể đối với những lĩnh vực kinh doanh chính của VOSA như đại lý tàu truyền thống, dịch vụ đại lý liner, đại lý vận tải, dịch vụ kiểm kiện, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, dịch vụ xuất nhập khẩu và tạm nhập tái xuất… Trong công tác điều hành quản lý, Công ty đã thực hiện tốt công tác tổ chức nhân sự, quy hoạch và kiện toàn bộ máy lãnh đạo đảm bảo tính kế thừa song song với thực hiện mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Việc hoàn thiện Quy chế tiền lương và đưa vào triển khai thực hiện từ năm 2016 cũng sẽ là một bước tiến quan trọng trong công tác quản trị nhằm đảm bảo việc chi trả lương minh bạch, công bằng, nâng cao hiệu quả lao động, đảm bảo đời sống cho cán bộ, CNV.

Trên cơ sở đánh giá những cơ hội và thách thức cả chủ quan và khách quan, Công ty cũng đã đặt ra những mục tiêu tổng quát của năm 2016, trong đó sẽ phấn đấu đạt: 810 tỷ đồng doanh thu và 47 tỷ đồng lãi trước thuế.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh mà tập thể lãnh đạo, người lao động VOSA đã nỗ lực đạt được trong năm 2015. Đồng chí nêu lên những vấn đề mà VOSA cần tập trung quyết liệt thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra cho năm 2016, đó là: nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, mở rộng dịch vụ, tìm kiếm khách hàng mới, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác với các đơn vị trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp khối Cảng; tổ chức gặp mặt, đối thoại để giải quyết, xử lý từng vấn đề cụ thể; xây dựng đội ngũ người lao động VOSA có trình độ, tri thức, tính kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có sự tận tâm để cùng nhau sát cánh gìn giữ và phát triển thương hiệu VOSA.

 

Chiều cùng ngày, Công ty đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2016 để người lao động được thảo luận, góp ý và thông qua các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty./.