Hội nghị người lao động Cảng Cam Ranh: Vì mục tiêu phát triển ổn định

Đăng: 11:36 04-05-2017  |   Tác giả: KM  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Chiều ngày 28/4/2017, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Sâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty; Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016 và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự.

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn Tổng công ty, năm 2016 Cảng Cam Ranh cũng gặp không ít khó khăn như: Các mặt hàng truyền thống có sản lượng lớn sụt giảm sản lượng chỉ bằng 70% - 80% so với cùng kỳ; sự cạnh tranh về thị trường và giá giữa các Cảng trong khu vực ngày càng gay gắt… Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sự hỗ trợ của các cơ quan, Ban ngành địa phương cùng với các chủ trương, biện pháp điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa BCH Công đoàn với chuyên môn trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của tập thể đội ngũ CBCNV Cảng Cam Ranh nên hoạt động SXKD của Cảng năm 2016 tiếp tục được duy trì ổn định, công ăn việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Đặc biệt là, lợi nhuận có mức tăng 40% so với năm 2015.


            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Sâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo, biết tận dụng thế mạnh là doanh nghiệp có thương hiệu tại khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm với kết quả cao nhất.

Đồng chí cũng đề nghị BCH Công đoàn Công ty cần phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Năng suất, chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Lao động và quản lý giỏi”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; đồng thời cần đề ra những biện pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó cần quan tâm, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, quan tâm đến vấn đề bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có trình độ, sức khỏe, có tác phong công nghiệp, làm tốt công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.


            Đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp, với tiềm năng về cơ sở vật chất và với kinh nghiệm, lòng nhiệt thành, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất định tập thể lãnh đạo và cán bộ, CNVCLĐ Cảng Cam Ranh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm đã đề ra góp phần cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển ổn định trong năm 2017.

            Sáng cùng ngày Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh cũng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.