Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Đăng: 10:03 01-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Sáng ngày 26/02/2013, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
  Về dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; ủy viên Ủy Ban kiểm tra công đoàn công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở thành viên; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty.

        Để làm tốt công tác tham gia Dự thảo, Ban Thường vụ Công đoàn Cảng đã đề nghị Công đoàn các cấp trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế, hình thức tổ chức và các đối tượng của đơn vị để phổ biến sâu rộng các tài liệu, nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tới CB, CNLĐ, đoàn viên công đoàn theo đề cương hướng dẫn. Đồng thời tiếp thu và tập hợp các ý kiến tham gia của CB, CNLĐ, đoàn viên công đoàn gửi về Ban Tổ chức Công đoàn Công ty.

        Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Hồ Mai Chi – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Cảng đã tóm tắt Đề cương Dự thảo.

        Căn cứ vào các tài liệu tham khảo “Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề liên quan đến sửa đổi như kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và các tổ chức quản lý nhà nước. Các đại biểu đã thống nhất và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam phải được giữ vững, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời tại Dự thảo sửa đổi Điều 10 về tổ chức công đoàn, các đại biểu đều tự hào về vai trò của người làm công tác công đoàn, ngày càng khẳng định vị trí của mình bằng việc không ngừng học tập và nâng cao trình độ về mọi mặt. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng có những ý kiến tâm huyết về sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới thông qua một số điều trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Ban Tuyên giáo – Thi đua

Công đoàn Cảng Hải Phòng