Hội thảo chuyên đề về An toàn – Vệ sinh lao động năm 2024

Đăng: 16:46 03-06-2024  |   Tác giả:   |   Nguồn: https://danangport.com/

Ngày 31/5/2024 Cảng Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo An toàn – Vệ sinh lao động năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của người lao động đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng.

Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng chủ trì Hội thảo. Tham dự tại hội thảo có Ban Tổng Giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn, Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm/Xí nghiệp Cảng Tiên Sa, trưởng các Tổ, Đội thuộc Xí nghiệp Cảng Tiên Sa, An toàn viên/Tổ trưởng Công đoàn đại diện cho các bộ phận thuộc Xí nghiệp Cảng Tiên Sa.

Dự hội thảo có Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, bà Chu Diệu Linh – Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Trưởng Ban Nghiệp vụ

Tại hội thảo các đại biểu tham dự đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc đồng thời đưa ra những kiến nghị, khó khăn vướng mắc về công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị nhằm thảo luận, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn trong công tác cũng như không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố do vi phạm quy trình, quy định.

Tại buổi Hội thảo, Ông Lê Tấn Minh – Chủ tịch Công đoàn Cảng Đà Nẵng cũng nhấn mạnh “Cảng đà nẵng đã trang bị đầy đủ và tốt nhất cho người lao động về bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ, phương tiện thiết bị để đảm bảo đạt hiệu quả nhất trong an toàn khi lao động sản xuất, và cũng đã ban hành bộ nhận diện các rủi ro trong việc khai thác các mặt hàng, trách nhiệm của các tổ trưởng công đoàn, kiêm an toàn viên cần quán triệt thường xuyên hơn , quyết liệt hơn đến người lao động để người lao đông nâng cao ý thức và thực hiện đầy đủ, đúng các quy định, quy trình trong công tác sản xuất. Thời gian tới, mạng lưới ATVSV phải nâng cao hiệu quả hoạt động; Công đoàn và Lãnh đạo các cấp luôn quan tâm đến mỗi CBCNV nhằm khuyến khích, động viên, tạo tinh thần thoải mái trong công việc, tạo mọi điều kiện để người lao động được phục hồi, tái tạo sức lao động hiệu quả”

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đã đánh giá cao, ghi nhận sự nổ lực bền bĩ của Ban Lãnh đạo và toàn thể Người lao động Cảng Đà Nẵng trong toàn trình sản xuất kinh doanh đã và đang đảm bảo an toàn lao động, đồng thời mong muốn người lao động có sự chuyển biến về tư duy, về nhận thức từ đó có hành động tốt hơn, chủ động công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên hơn nữa về công tác An toàn lao động từ các cấp, các tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam. Ông nói “Cảng Đà Nẵng đã, đang và tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc bằng việc áp dụng khoa học công nghệ ngày càng nhiều vào trong công tác quản lý vận hành, thay thế dần sức lao động con người bằng thiết bị máy móc hiện đại, thực hiện chuyển đổi số trong công tác, thay thế dần các thủ tục thủ công…đảm bảo người lao động được làm việc trong môi trường tốt nhất, ít nguy hiểm, rủi ro nhất. Người lao động được phân công, bố trí công việc hợp lý, phù hợp với năng lực của mình; khối lượng công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động; Cảng Đà Nẵng sẽ tiếp tục tối ưu hóa các qui trình, đặc biệt các qui trình liên quan đến an toàn sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người lao động về an toàn trong sản xuất, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động cho con người và thiết bị, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động  cho CBCNV trong toàn Công ty”

Tại Hội thảo, Cảng Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ.

*Một số hình ảnh tại hội thảo: