Luật thuế Thu nhập cá nhân: Kiến nghị sửa đổi toàn diện

Đăng: 11:37 29-03-2023  |   Tác giả: Kim Ngân  |   Nguồn: Báo Lao Động

Hiện nay đang là cao điểm quyết toán Thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế liên tục chỉ ra những bất cập khi thực hiện. Trong đó, có những bất cập cần được sửa đổi.