12 khoản tiền của NLĐ sẽ tăng từ ngày 01/7/2023

Đăng: 10:14 27-03-2023  |   Tác giả: Nguyễn Hằng  |   Nguồn: Tạp chí Lao động và Công đoàn

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Khi điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể gồm 12 khoản tiền sau: