Càng khó khăn càng phải nỗ lực, quyết tâm cao

Đăng: 08:23 23-09-2022  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh tại Hội nghị giao ban quý III các Công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc được tổ chức vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2022 tại Hải Phòng.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh, các Phó Chủ tịch Phạm Văn Hải và Hoàng Thị Thanh Hường đồng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty khu vực phía Bắc. Các vấn đề trọng tâm được triển khai tại Hội nghị gồm: tình hình SXKD và kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn các đơn vị 9 tháng đầu năm, kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn, cập nhật thẻ đoàn viên, tình hình triển khai giai đoạn 2 Chương trình 1 triệu sáng kiến, cập nhật tình hình tham gia Hội thao Tổng công ty lần thứ X năm 2022 vào trung tuần tháng 10 tại Đà Nẵng và một số công tác khác.