Chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên và người lao động

Đăng: 15:28 11-01-2022  |   Tác giả: Hà Anh - Quế Chi  |   Nguồn: Báo Lao Động

Phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài -  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh như trên trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) diễn ra sáng 11.1.

Quan tâm làm tốt chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động 

Bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt được trong năm 2021; đồng thời trân trọng cảm ơn đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước vì những đóng góp to lớn trong năm vừa qua. 

“Vai trò của tổ chức công đoàn, tinh thần chủ động, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn đã đóng góp rất quan trọng vào kết quả chung của cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, được người lao động, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đánh giá, ghi nhận” – bà Bùi Thị Minh Hoài nói. 

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, năm 2022 là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm về đích trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động, đòi hỏi các cấp công đoàn và mỗi cán bộ công đoàn phải nhận thức đầy đủ yêu cầu của tình hình mới, phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, giải pháp đề ra. 

Bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý, trong năm 2022, các cấp công đoàn cần tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong hoạt động công đoàn, cụ thể hoá các nội dung của Văn kiện Đại hội về xây dựng giai cấp công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao nhất lượng; quan tâm làm tốt việc chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong bối cảnh dich bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp. 

Bên cạnh đó, đề nghị các cấp công đoàn chủ động tích cực trong việc phối hợp với các cấp các ngành trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra đến năm 2023. 

Công đoàn Việt Nam phải là tổ chức đại diện tốt nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp

Cùng với đó, chú trọng làm tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động, trọng tâm là việc chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, tiếp tục tham gia xây dựng, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019, nhất là phối hợp tham mưu ban hành nghị định hướng dẫn thành lập, quản lý hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp. Quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3.9.2019 của Ban Bí thư. 

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam.

Do đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước mắt đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động.

Tổ chức công đoàn cần làm tốt việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động và cũng qua Công đoàn, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, người lao động được phản ánh với cấp ủy, chính quyền để có biện pháp, cơ chế tháo gỡ, giải quyết kịp thời.  

Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua sát hợp với từng loại hình và từng đối tượng, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, đẩy mạnh thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh, qua đó góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại địch COVID-19... 

https://laodong.vn/cong-doan/cham-lo-phuc-loi-viec-lam-doi-song-cho-doan-vien-va-nguoi-lao-dong-993725.ldo