Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đăng: 17:05 23-07-2021  |   Tác giả:   |   Nguồn: Công đoàn TCT

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Lê Phan Linh

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2

Phạm Văn Hải

Phó Chủ tịch

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3

Hoàng Thị Thanh Hường

Phó Chủ tịch

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4

Lê Thị Việt Thương

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

5

Chu Diệu Linh

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Trưởng Ban Nghiệp vụ

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

6

Tô Đình Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

7

Nguyễn Thị Trinh Nguyên

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

 

8

Nguyễn Bích Thảo

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Tiền lương

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

9

Lê Tấn Minh

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

10

Đặng Hồng Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

11

Đoàn Thị Thu Hương

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

12

Lương Đình Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

13

Phạm Quang Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính quản trị

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

14

Nguyễn Thành Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

15

Trần Văn Tú

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

16

Lê Nam Hùng

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc

Công ty cổ phần Logistics Postserco

17

Nguyễn Anh Toàn

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

18

Nguyễn Quốc Chiến

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

19

Vũ Văn Tuân

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

20

Đồng Thị Hoa

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

21

Nguyễn Bá Sơn  

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

22

Mai Lê Lợi

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc

Công ty cổ phần VIMC Logistics Việt Nam

23

Phan Hoàng Quân

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng cao cấp bộ phận Xuất nhập khẩu

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

24

Đỗ Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn Phòng

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

25

Trần Văn Huyên

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn Phòng

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

26

Trần Duy Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn

Công ty Vận tải biển VIMC

27

Vũ Ninh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần GEMADEPT

28

Trần Hải Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình Hàng hải

29

Hồ Văn Sáng

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

30

Mai Thị Thu Vân

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

31

Phạm Thị Thu Hoài

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc

Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông

 32

Đỗ Minh Hà

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô