Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng: 17:05 27-09-2023  |   Tác giả:   |   Nguồn: Công đoàn TCT

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Lê Phan Linh

Chủ tịch

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2

Phạm Văn Hải

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3

Hoàng Thị Thanh Hường

Phó Chủ tịch

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4

Lê Thị Việt Thương

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

5

Chu Diệu Linh

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Trưởng Ban Nghiệp vụ

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

6

Tô Đình Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

7

Nguyễn Thị Trinh Nguyên

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

 

8

Nguyễn Bích Thảo

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

9

Lê Tấn Minh

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

10

Đặng Hồng Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

11

Phạm Thị Thu Hoài

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc

Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông

12

Đoàn Thị Thu Hương

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

13

Lương Đình Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

14

Phạm Quang Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

15

Nguyễn Thành Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

16

Hoàng An

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

17

Lê Nam Hùng

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Logistics Postserco

18

Nguyễn Anh Toàn

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

19

Nguyễn Quốc Chiến

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

20

Vũ Văn Tuân

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

21

Nguyễn Lê Giang

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

22

Nguyễn Bá Sơn  

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

23

Mai Lê Lợi

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần VIMC Logistics Việt Nam

24

Phan Hoàng Quân

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

25

Đỗ Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn Phòng

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

26

Trần Văn Huyên

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn Phòng

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

27

Trần Duy Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn

Công ty Vận tải biển VIMC

28

Vũ Ninh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần GEMADEPT

29

Trần Hải Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình Hàng hải

30

Hồ Văn Sáng

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

31

Mai Thị Thu Vân

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

32 Đỗ Minh Hà Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

33

Nguyễn Văn Đức

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Cảng Vật Cách