Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng: 16:29 27-09-2023  |   Tác giả:   |   Nguồn: Công đoàn TCT

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Lê Thị Việt Thương

Chủ nhiệm

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2

Đỗ Văn Dũng

Phó Chủ nhiệm

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3

Trần Văn Huyên

Ủy viên

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4

Cố Thị Giang

Ủy viên

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

5

Dương Thị Xuân Hòa

Ủy viên

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

6

Nguyễn Thị Thanh Mai

Ủy viên

Công đoàn Công ty CP VIMC Logistisc

7

Đậu Vĩnh Cường

Ủy viên

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

8

Vũ Văn Hợi

Ủy viên

Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

9

Lê Thành Đông

Ủy viên

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam