Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đăng: 16:29 22-07-2021  |   Tác giả:   |   Nguồn: Công đoàn TCT

Danh sách kiện toàn Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Lê Thị Việt Thương

Chủ nhiệm

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2

Đỗ Văn Dũng

Phó Chủ nhiệm

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3

Trần Văn Huyên

Ủy viên

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4

Cố Thị Giang

Ủy viên

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

5

Dương Thị Xuân Hòa

Ủy viên

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

6

Trần Hùng Nam

Ủy viên

Công đoàn Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

7

Đậu Vĩnh Cường

Ủy viên

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng