Danh bạ cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Đăng: 16:10 22-07-2021  |   Tác giả:   |   Nguồn: Công đoàn TCT

Danh bạ cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Phan Linh

Chủ tịch

098.206.28.86

2

Phạm Văn Hải

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Chính sách, Pháp luật - Quan hệ Lao động

091.301.13.15

3

Hoàng Thị Thanh Hường

Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng 

091.216.03.26

4

Lê Thị Việt Thương

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra

091.272.26.09

5

Chu Diệu Linh

Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

091.556.85.95

6

Lê Thị Thanh

Phó Ban Chính sách, Pháp luật - Quan hệ Lao động 

090.229.58.59

7

Nguyễn Anh Toàn

Phó Ban Chính sách, Pháp luật - Quan hệ Lao động 

0903.209.532

8

Cố Thị Giang

Phó Chánh Văn phòng

090.626.25.89

9

Trần Văn Huyên

Phó Chánh Văn phòng

090.418.5515

10

Đỗ Văn Dũng

Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra

090.419.8808

11

 Đỗ Tuấn Anh

Phó Chánh Văn Phòng

0904.461.993

12

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công

0963.836.777

13

Trần Thị Thu Phương

Chuyên viên Tổ chức - Kiểm tra

0966.996.498

14

Lê Thành Đông

Chuyên viên Ban Chính sách, Pháp luật - Quan hệ Lao động 

0906.081.089

15

Trần Thị Thanh Mai

Cán bộ Văn phòng

094.683.5655

16

Vũ Văn Bình

Lái xe

093.675.16.68

17

Nguyễn Văn Lực

Lái xe

098.862.73.09