Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đăng: 10:55 07-06-2021  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Các đông chí Ủy viên Ban Thường vụ CÔng đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam gồm:

1. Đồng chí Lê Phan Linh
Năm sinh:    1964
Chức vụ:  Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam

2. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường
Năm sinh:    1971

Chức vụ:    Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng

3. Đồng chí Phạm Văn Hải
Năm sinh:    1968
Chức vụ:    Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4. Đồng chí Tô Đình Sơn
Năm sinh:    1972
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

5. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh Nguyên
Năm sinh:    1971
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

6. Đồng chí Nguyễn Bích Thảo

Năm sinh:    1974
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

7. Đồng chí Lê Thị Việt Thương
Năm sinh:    1974
Chức vụ:    Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

8. Đồng chí Lê Tấn Minh

Năm sinh:    1974
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

9. Đồng chí Chu Diệu Linh

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công