Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng: 10:55 27-09-2023  |   Tác giả:   |   Nguồn: Công đoàn TCT

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam gồm:

1. Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3. Đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4. Đồng chí Tô Đình Sơn - Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

5. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh Nguyên - Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

6. Đồng chí Nguyễn Bích Thảo - Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

7. Đồng chí Lê Thị Việt Thương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

8. Đồng chí Lê Tấn Minh - Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

9. Đồng chí Chu Diệu Linh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nghiệp vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

10. Đồng chí Đặng Hồng Trường - Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

11. Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài - Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông