Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, phát triển"

Đăng: 11:34 16-03-2021  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Tại Kế hoạch số 58/KH-CĐHHVN ban hành ngày 5/3/2021, Công đoàn Tổng công ty đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 với trọng tâm là các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trong đó, đặc biệt là trong việc tham gia với chuyên môn tìm kiếm, triển khai các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong phát động phong trào thi đua Đổi mới - Sáng tạo, phát huy sáng kiến và công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch với đối tượng trung tâm là CNLĐ trực tiếp.

Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN và thực tế phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn các đơn vị, Công đoàn Tổng công ty đã đưa ra một số gợi ý hoạt động trọng tâm để các đơn vị lựa chọn tổ chức cho phù hợp, cụ thể:

- Tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

- Tổ chức chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ", các hoạt động "Cám ơn người lao động".

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, phát huy sáng kiến, lao động an toàn, kỷ luật, trách nhiệm, nâng cao năng suất lao động, đồng hành với lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ như: thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe, duy trì các hoạt động luyện tập thể thao cho NLĐ tại nơi làm việc...

- Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động sản xuất và công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tạo sức lan tỏa, tinh thần trách nhiệm, ý thức chia sẻ với cộng động trong mỗi CNVCLĐ.

- Thực hiện phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; phát triển đảng trong CNLĐ.

- Đề xuất với chuyên môn áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo ATVSLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; tích cực giám sát việc thực hiện nội quy ATVSLĐ, các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ và hiệu quả SXKD.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật lao động cho NLĐ.

- Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú.

Chi tiết Kế hoạch 58/KH-CĐHHVN truy cập website Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo địa chỉ: http://cdhanghaivn.org.vn/ (mục Văn bản Công đoàn Tổng công ty).