Câu hỏi: Từ trước đến nay, tại đơn vị của chúng tôi, mỗi năm xét và trao tặng danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” thành 2 đợt; lao động nữ nghỉ thai sản không được xét các danh hiệu thi đua…
Cập nhật: 10:27 07/11/2014

 Vừa rồi, chúng tôi nghe nói có quy định mới về vấn đề này. Xin cho biết đó là quy định tại văn bản nào? Có hiệu lực vào thời điểm nào?”

 

 Trả lời: Ngày 24-1-2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng (đã sửa đổi, bổ sung). Tại điểm a, khoản 2, mục I thông tư này quy định: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét công nhận đối với các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh tế… Mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị.

Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản; những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Thông tư 02 có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31-7-2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30-9-2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng (đã sửa đổi, bổ sung).

Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Một số nội dung cần lưu ý trong Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
Hỏi đáp về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Câu hỏi: Từ trước đến nay, tại đơn vị của chúng tôi, mỗi năm xét và trao tặng danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” thành 2 đợt; lao động nữ nghỉ thai sản không được xét các danh hiệu thi đua…
Bộ câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa.
Hàng tháng công ty (nhà nước) vẫn thanh toán cho chúng tôi tiền ăn giữa ca gộp vào tiền lương. Nhưng vừa qua, khi tôi nghỉ phép năm thì công ty lại cắt khoản tiền này. Cách xử lý như thế có đúng không?