Tuyên truyền về Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014

Đăng: 15:01 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Thực hiện công văn số 334/CĐHHVN ngày 22/5/2014 của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và công văn số 1741/HHVN-KHCN&TT ngày 23/5/2014 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc hưởng ứng các hoạt động trong tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.
  
ME 002Đ/c Đỗ Thành Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc hội nghị tuyên truyền về biển và hải đảo
 

      Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty và sự thống nhất của Tổng giám đốc, ngày 06/6/2014, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã tổ chức buổi tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và tình hình thời sự biển Đông trong cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên.

 

ME 005Đ/c Hà Văn ngoan – Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày về biển và hải đảo
 

      Đến dự buổi tuyền truyền có đồng chí Huỳnh Hồng Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Trương Đình Sơn – Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị, ủy viên BCH Công đoàn Công ty và hơn 100 CB.CNV, SQTV.

 

ME 004

    

      Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Văn Ngoan – Báo cáo viên cao cấp thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương cơ quan thường trực tại Tp. Hồ Chí Minh trình bày về biển, hải đảo Việt Nam để giúp cho CB.CNV, SQTV cập nhật, quán triệt những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững biển và hải đảo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, cùng chung tay bảo vệ và giữ gìn môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời CB.CNV, SQTV được thông tin cụ thể về tình hình biển Đông để thấy rõ âm mưu, ý đồ và hành động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông cũng như nắm chắc hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, qua đó nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường, quan điểm, giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

 

Công đoàn Vitranschart.