Cảng Hải Phòng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đăng: 10:55 01-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, công văn liên tịch của Công đoàn và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng như sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng Hải Phòng về việc mở đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 và lũ lụt gây ra.
 

     Để kịp thời chia sẻ những mất mát về người, tài sản, xoa dịu nỗi đau về tinh thần với đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cũng như việc chuẩn bị đối phó với tình trạng lũ lụt xảy ra sau khi cơn bão đi qua. Với đạo lý truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; ngày 9/10/2013 Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng đã ban hành công văn số 3418/TGĐ-CĐCHP về việc hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 và lũ lụt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong toàn Cảng.

 

     Cuộc vận động này được xác định là quan trọng cần triển khai khẩn trương để góp phần cùng nhân dân thành phố và cả nước giúp đỡ đồng bào miền Trung. Tổng số tiền quyên góp được là 300 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hải Phòng, 150 triệu đồng gửi về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Ban Tuyên giáo – Thi đua

Công đoàn Cảng Hải Phòng