Quyên góp áo ấm ủng hộ người nghèo

Đăng: 09:57 01-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Thực hiện công văn số: 39/CĐHHVN – CSPL ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc quyên góp áo ấm ủng hộ người nghèo, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng đã phát động phong trào đến các Chi nhánh đơn vị, phòng ban trực thuộc Công đoàn Cảng Hải Phòng, chung tay chia sẻ khó khăn với người nghèo bằng hành động quyên góp, ủng hộ quần, áo ấm, mỗi CBCNLĐ ủng hộ 01 bộ quần áo.

  Sau hơn 10 ngày phát động, phong trào đã được đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn Cảng Hải Phòng hưởng ứng tích cực điển hình như: Công đoàn XNXD Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, Tân Cảng, Bạch Đằng, Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Đình Vũ và một số công đoàn đơn vị phòng ban đã quyên góp gần 3000 bộ quần áo.

        Để làm tốt công tác tiếp nhận và chuyển đến tận tay đồng bào nghèo, Công đoàn Cảng Hải Phòng đã chủ động phối hợp cùng công đoàn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện.

       Đến chiều ngày 04/02/2013 toàn bộ số quần áo quyên góp được của công đoàn các đơn vị đã được chuyển vào container và chuyển lên toa đường sắt (Toa chuyên tuyến Hải Phòng – Lào Cai tại bãi số 4B của XNXD Bạch Đằng) để đến 22 giờ cùng ngày được chuyển lên cho đồng bào nghèo tỉnh Lào Cai. Công đoàn XNXD Bạch Đằng giao cho cán bộ phụ trách tại Chi nhánh Lào Cai chịu trách nhiệm phối hợp cùng Công đoàn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai tổ chức tiếp nhận và chuyển đến tận tay đồng bào./.

Tin từ: Ban Tuyên giáo – Thi đua Công đoàn Cảng Hải Phòng