5 điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế

Đăng: 16:34 10-11-2023  |   Tác giả:   |   Nguồn: https://laodong.vn/

(laodong.vn) 5 điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, quy định về thủ tục khám chữa bệnh BHYT thuận lợi hơn, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH...

Bộ Y tế đề xuất đưa thuốc hiếm, thuốc phối hợp vào danh mục chi trả thuộc BHYT

Thứ nhất, thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Có hiệu lực từ ngày 3.12.2023, Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm cũng như điều chỉnh quy định về một số đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng bao gồm:

- Bổ sung mới: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT.

- Sửa đổi quy định về 2 đối tượng sau:

Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định là người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Thứ hai, bổ sung, nâng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT

Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc: Nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình nâng mức hưởng từ 80-95% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (mã TG): Có mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Thứ ba, quy định về thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Cho phép xuất trình CCCD thay thế cho thẻ BHYT có ảnh; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ đã được định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID khi đi khám chữa bệnh.

Quy định thời hạn của giấy hẹn khám lại: Trường hợp quá thời gian hẹn khám lại, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được hẹn khám lại, người bệnh liên hệ nhân viên y tế để đăng ký lịch khám phù hợp hoặc tự đến khám lại.

Thứ tư, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH

Các chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan BHXH giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Như vậy, các quy định này tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, đúng quy định.

Thứ năm, sửa đổi, bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách BHYT

Đối với cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Đối với Bộ Y tế.

Đối với BHXH Việt Nam.