Trong lúc nghỉ thai sản vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Đăng: 10:06 21-10-2021  |   Tác giả: Minh Hương  |   Nguồn: Báo Lao Động

Dù không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng người lao động vẫn được tính là đang tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, thời gian nghỉ thai sản cũng được tính để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH đã dẫn chiếu, dù không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng người lao động vẫn được tính là đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Do vậy, thời gian nghỉ thai sản cũng được tính để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được ghi nhận trong thời gian này cũng được Khoản 6 Điều này xác định như sau:

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản là mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ. Nếu được nâng lương trong thời gian thai sản thì người lao động sẽ được tính mức lương mới kể từ thời điểm nâng lương.

Vậy khi nghỉ thai sản, người lao động có được đóng và hưởng bảo hiểm y tế?

Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động sẽ được thực hiện theo Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

Như vậy, khi nghỉ hưởng thai sản, người lao động sẽ không phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc nhưng vẫn được tính là tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời còn được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

Do vẫn duy trì việc đóng bảo hiểm y tế nên trong thời gian nghỉ thai sản, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh.

Mặc dù trong việc đóng bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện nhưng người lao động đang nghỉ thai sản cũng không cần phải đổi lại thẻ bảo hiểm y tế mà vẫn được tiếp tục dùng thẻ đã cấp để đi khám, chữa bệnh.