Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Thăm, tặng quà các cháu nhiễm chất độc dioxin. dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cảng Đà Nẵng