Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 404/HD-CĐHHVNHướng dẫn thực hiện Quyết định 684/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoànVăn bản Công đoàn TCT29/06/2020 Tải về máy
  2 Số 385/CĐHHVNV/v báo cáo nhanh tình hình việc làm, đời sống, và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2020Văn bản Công đoàn TCT19/06/2020 Tải về máy
  3 Số 375/CĐHHVNSửa đổi, bổ sung, ký kết Thỏa ước lao động tập thểVăn bản Công đoàn TCT11/06/2020 Tải về máy
  4 Số 371/HD-CĐHHVNHướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020Văn bản Công đoàn TCT09/06/2020 Tải về máy
  5 Số 372/HD-CĐHHVNTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và "Tháng hành động vì môi trường" năm 2020 trong các cấp Công đoàn TctyVăn bản Công đoàn TCT09/06/2020 Tải về máy
  6 Phụ lục cho CV 372/CĐHHVNPhụ lục, biểu mẫu Tháng hành động vì Môi trường 2020Văn bản Công đoàn TCT09/06/2020 Tải về máy
  7 Số 373/CĐHHVNVề việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và Hội thi ATVSVG toàn quốc lần thứ 4Văn bản Công đoàn TCT09/06/2020 Tải về máy
  8 Số 367/CĐHHVNTriển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020Văn bản Công đoàn TCT05/06/2020 Tải về máy
  9 Số 348/CĐHHVNPhối hợp thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Bảo hiểm PVIVăn bản Công đoàn TCT28/05/2020 Tải về máy
  10 Số 342/KH-CĐHHVNKế hoạch Tổ chức Hộ nghị biểu dương sỹ quan, thuyền viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ I - năm 2020Văn bản Công đoàn TCT26/05/2020 Tải về máy
  11 Biểu mẫu kèm theo CV 342/KH-CĐHHVNBiểu mẫu khen thưởng Hội nghị biểu dương sỹ quan, thuyền viên TCT Hàng hải Việt Nam lần I năm 2020Văn bản Công đoàn TCT26/05/2020 Tải về máy
  12 Kèm theo CV 340/HD-CĐHHVNHướng dẫn tổng hợp số liệu 6 tháng đầu năm 2020Văn bản Công đoàn TCT25/05/2020 Tải về máy
  13 Số 340/CĐHHVNHướng dẫn về việc báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Văn bản Công đoàn TCT25/05/2020 Tải về máy
  14 Mẫu kèm theo hướng dẫn 340/CĐHHVNMẫu kèm theo hướng dẫn 340/CĐHHVNVăn bản Công đoàn TCT25/05/2020 Tải về máy
  15 Số 335/CĐHHVNTăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2020)Văn bản Công đoàn TCT22/05/2020 Tải về máy
  16 Số 215/UBKTChuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020Văn bản Công đoàn TCT05/05/2020 Tải về máy
  17 Kèm theo CV 215/CĐHHVN-UBKTBiểu mẫu kèm theo CV 215/CĐHHVN-UBKT về việc chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020Văn bản Công đoàn TCT05/05/2020 Tải về máy
  18 Số 213/CĐHHVNTriển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 trực tuyếnVăn bản Công đoàn TCT05/05/2020 Tải về máy
  19 Kèm theo CV 213/CĐHHVNBộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 trực tuyếnVăn bản Công đoàn TCT05/05/2020 Tải về máy
  20 Số 209/CĐHHVNTăng cường các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2020Văn bản Công đoàn TCT29/04/2020 Tải về máy
Page 1 of 32 (634 items)Prev[1]234567303132Next