Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số: 108/HD-CĐHHVNHướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"Văn bản Công đoàn TCT30/01/2018 Tải về máy
  2 Số 90/HD-CĐHHVNHướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo, Nữ công năm 2018Văn bản Công đoàn TCT22/01/2018 Tải về máy
  3 Số 622/CĐHHVNCông văn về việc thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018Văn bản Công đoàn TCT27/12/2017 Tải về máy
  4 Số: 612/CĐHHVNCông văn về việc Báo cáo nhanh tình hình thu nhập việc làm, đời sống, các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ năm 2017Văn bản Công đoàn TCT21/12/2017 Tải về máy
  5 Số: 3354/LT-HHVN-CĐHHVNCông văn về việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Văn bản Công đoàn TCT15/12/2017 Tải về máy
  6  Bảng tổng hợp số liệu báo cáo nhanh công tác chăm lo đời sống cho CNVCLĐ Tết Mậu Tuất - 2018Văn bản Công đoàn TCT15/12/2017 Tải về máy
  7 Số 606/ CĐHHVNCông văn về việc tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các tổ, đội sản xuất, các tàu nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Văn bản Công đoàn TCT14/12/2017 Tải về máy
  8 Số: 3310/KHLT-HHVN-CĐHHVNKế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 trong các công ty, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT11/12/2017 Tải về máy
  9  Nội dung, tiêu chuẩn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh (Kèm theo hướng dẫn số 335/HD-CĐHHVN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)Văn bản Công đoàn TCT30/11/2017 Tải về máy
  10 Số: 3174/TL-HHVN-CĐHHVNCông văn về việc quyên góp, ủng hộ quần áo ấm cho đồng bào các tỉnh bị bão lũ, miền núi, vùng sâu, vùng xaVăn bản Công đoàn TCT29/11/2017 Tải về máy
  11 Số: 581/CĐHHVNCông văn về việc hướng dẫn tổng kết công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2017Văn bản Công đoàn TCT27/11/2017 Tải về máy
  12 Số: 580/HD-CDHHVNHướng dẫn khen thưởng tổng kết cuối năm 2017Văn bản Công đoàn TCT27/11/2017 Tải về máy
  13 Số: 216/QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  14  Quy chế về việc tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Ban hành khèm theo Quyết định 216/QĐ-CĐHHVN ngày 23/11/2017)Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  15  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn" (Theo Quy chế, tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ xã hội của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 216 /QĐ-CĐ-CĐHHVN ngày 23/11/2017)Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  16  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Theo Quy chế, tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ Xã hội của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 216 /QĐ-CĐ-CĐHHVN ngày 23/11/2017Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  17 Số: 217/QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc thành lập ban quản lý Quỹ xã hội Công đoàn Tổng công tyVăn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  18 Số: 567/CĐHHVNCông văn về việc Tổng kết công tác nữ công năm 2017Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  19 Số: 561/CĐHHVNCông văn hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018Văn bản Công đoàn TCT13/11/2017 Tải về máy
  20 Gửi kèm công văn số 561/CĐHHVNBiểu mẫu báo cáo Thống kê hoạt động công đoàn cơ sở năm 2017Văn bản Công đoàn TCT13/11/2017 Tải về máy
Page 1 of 20 (397 items)Prev[1]234567181920Next