Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 688/TB-CĐHHVNThông báo (Số 2) về một số việc liên quan đến Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018Văn bản Công đoàn TCT24/09/2018 Tải về máy
  2 số 676/-CĐHHVNThông báo (số 1) về thay đổi hình thức trao thưởng; bốc thăm chia bảng và tổ chức giải thi đấu Golf giao hữuVăn bản Công đoàn TCT14/09/2018 Tải về máy
  3 Số 673/CĐHHVNVề việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt NamVăn bản Công đoàn TCT13/09/2018 Tải về máy
  4 Số 672/CĐHHVNHướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012Văn bản Công đoàn TCT04/09/2018 Tải về máy
  5 Số 674/HD-CĐHHVNHướng dẫn tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2018; Hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên" và tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"Văn bản Công đoàn TCT04/09/2018 Tải về máy
  6  Các mẫu đăng ký tham gia Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018Văn bản Công đoàn TCT21/08/2018 Tải về máy
  7 Số 646/HD-CĐHHVNHướng dẫn tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018; Tuyên truyền phòng, chống thiên taiVăn bản Công đoàn TCT21/08/2018 Tải về máy
  8 Sô 2188/LT-HHVN-CĐHHVNCông văn về việc phát động tham gia mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT15/08/2018 Tải về máy
  9 Số 628/CĐHHVNCông văn thông báo về thời gian tham dự Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu Ngành Giao thông vận tải năm 2017Văn bản Công đoàn TCT09/08/2018 Tải về máy
  10 Số 2102/LT-HHVN-CĐHHVNCông văn liên tịch về việc tổ chức Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018Văn bản Công đoàn TCT07/08/2018 Tải về máy
  11 Số 2103/KH-HHVNKế hoạch tổ chức Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018Văn bản Công đoàn TCT07/08/2018 Tải về máy
  12 Số 292/QĐ-HHVNQuyết định về việc ban hành Điều lệ Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018Văn bản Công đoàn TCT07/08/2018 Tải về máy
  13 Số 161/QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
  14 Số 162/QĐ - CĐHHVNQuyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
  15 Số 163/QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc thành lập Ban Tuyên truyền Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
  16 Số 164/QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc thành lập Ban pháp luật Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
  17 Số 614/PC-CĐHHVNPhân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
  18 Số 615/CTr-CĐHHVNChương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
  19 Số 616/TB-CĐHHVNThông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
  20 Số 617/CTr-CĐHHVNChương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT26/07/2018 Tải về máy
Page 1 of 23 (442 items)Prev[1]234567212223Next