Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 118/CĐHHVNHướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”Văn bản Công đoàn TCT08/04/2021 Tải về máy
  2 Số 119/HD-CĐHHVNHướng dẫn triển khai Tháng hành động về trẻ em 2021Văn bản Công đoàn TCT08/04/2021 Tải về máy
  3 Phụ lục 01 - CV 119/HD-CĐHHVNPhụ lục 01 - CV 119/HD-CĐHHVNVăn bản Công đoàn TCT08/04/2021 Tải về máy
  4 Phụ lục 02- CV 119/HD-CĐHHVNPhụ lục 02- CV 119/HD-CĐHHVNVăn bản Công đoàn TCT08/04/2021 Tải về máy
  5 Dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIIITài liệu tham khảo đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIIIVăn bản Công đoàn TCT08/04/2021 Tải về máy
  6 Số 98/CĐHHVNTăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.Văn bản Công đoàn TCT06/04/2021 Tải về máy
  7 Số: 503/HHVN-CĐHHVNHướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 của TCT Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT29/03/2021 Tải về máy
  8 Số 87/CĐHHVN-CSPL&QHLĐVề việc hướng dẫn bầu thành viên đối thoại định kỳ tại Hội nghị người lao động năm 2021Văn bản Công đoàn TCT29/03/2021 Tải về máy
  9 Số 80/KH-CĐHHVNKế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải VN năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT26/03/2021 Tải về máy
  10 Số 81/KH-CĐHHVNKế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021Văn bản Công đoàn TCT26/03/2021 Tải về máy
  11 Số 82/CĐHHVNVề việc báo cáo nhanh tình hình việc làm, đời sống trong CNVCLĐ quý I/2021Văn bản Công đoàn TCT26/03/2021 Tải về máy
  12 Số 83-BC-CĐHHVNBáo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quý I, chương trình công tác quý 2/2021.Văn bản Công đoàn TCT26/03/2021 Tải về máy
  13 Số 84/CĐHHVNV/c Vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4Văn bản Công đoàn TCT26/03/2021 Tải về máy
  14 Số 71/CĐHHVN.Triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT18/03/2021 Tải về máy
  15 Số 70/CĐHHVN-CSPL&QHLĐVề việc hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT17/03/2021 Tải về máy
  16 Phụ lục kèm theo CV số 70/CĐHHVN-CSPL&QHLĐhỗ trợ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT17/03/2021 Tải về máy
  17 Phụ lục kèm theo CV số 70/CĐHHVN-CSPL&QHLĐHỗ trợ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT17/03/2021 Tải về máy
  18 Phụ lục kèm theo CV số 70/CĐHHVN-CSPL&QHLĐHỗ trợ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT17/03/2021 Tải về máy
  19 Số: 62/HD-CĐHHVNHướng dẫn tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.Văn bản Công đoàn TCT12/03/2021 Tải về máy
  20 Số: 58/KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021Văn bản Công đoàn TCT05/03/2021 Tải về máy
Page 1 of 38 (750 items)Prev[1]234567363738Next