Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 847/KH-CĐHHVNTriển khai các nhiệm vụ Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2023Văn bản Công đoàn TCT11/10/2019 Tải về máy
  2 Số 844/KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong cá cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TCT Hàng hải VN và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XVăn bản Công đoàn TCT10/10/2019 Tải về máy
  3 Số 812/BC-CĐHHVNBáo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 9b/NQ-BCH về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2019Văn bản Công đoàn TCT30/09/2019 Tải về máy
  4 Số 699/KH-CĐHHVNKế hoạc triển khai thực hiện đề án "Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019 - 2023"Văn bản Công đoàn TCT30/09/2019 Tải về máy
  5 Số 703/CĐHHVNTriển khai các nhiệm vụ Công đoàn tham gia phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019 - 2023Văn bản Công đoàn TCT05/09/2019 Tải về máy
  6 Số 694/Cr-CĐHHVNChương trình Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động giai đoạn 2019 - 2023Văn bản Công đoàn TCT29/08/2019 Tải về máy
  7 Số 695/HD-CĐHHVNHướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XI về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới (giai đoạn 2016 - 2019))Văn bản Công đoàn TCT29/08/2019 Tải về máy
  8 Số 696/KH-CĐHHVNKế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 49-CT/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tậpVăn bản Công đoàn TCT29/08/2019 Tải về máy
  9 Số 692/KH-CĐHHVNKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân)Văn bản Công đoàn TCT28/08/2019 Tải về máy
  10 Số 685/Ctr-CĐHHVNChương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành TW khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệpVăn bản Công đoàn TCT22/08/2019 Tải về máy
  11 Số 681/CĐHHVN-CSPLTiếp tục hỗ trợ cho các cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị nhiễm chất độc dioxin, dị tật bẩm sinhVăn bản Công đoàn TCT15/08/2019 Tải về máy
  12 Phụ lục cho CV 681/CĐHHVNMẫu tờ trình đề nghị CĐTCT xét trợ cấp các cháu bị dị tật bẩm sinhVăn bản Công đoàn TCT15/08/2019 Tải về máy
  13 Phụ lục cho CV 681/CĐHHVNMẫu tờ trình đề nghị CĐTCT xét trợ cấp các cháu bị nhiễm chất độc DioxinVăn bản Công đoàn TCT15/08/2019 Tải về máy
  14 Số 682/ CTr-CĐHHVNChương trình Phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh giai đoạn 2019 - 2023Văn bản Công đoàn TCT15/08/2019 Tải về máy
  15 số 676/CĐHHVNTổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"Văn bản Công đoàn TCT13/08/2019 Tải về máy
  16 Số 611/CĐHHVNVề việc tuyên truyền, phổ biến Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mớiVăn bản Công đoàn TCT12/07/2019 Tải về máy
  17 Số 596/CĐHHVNCông văn về việc báo cáo nhanh tình hình việc làm, đời sống, các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2019Văn bản Công đoàn TCT08/07/2019 Tải về máy
  18 số 576/CĐHHVNV/v Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt NamVăn bản Công đoàn TCT25/06/2019 Tải về máy
  19 Số 561/CĐHHVNHướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"Văn bản Công đoàn TCT17/06/2019 Tải về máy
  20 Phụ lục cho CV 528/KH-CĐHHVNBản đăng ký tham dự cuộc thi ảnhVăn bản Công đoàn TCT13/06/2019 Tải về máy
Page 1 of 27 (538 items)Prev[1]234567252627Next