Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 491/KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT10/09/2021 Tải về máy
  2 Số 492/CĐHHVNVề việc tặng quà cho con của đoàn viên, CNVCLĐ là F0, F1 nhân dịp Tết Trung thu 2021Văn bản Công đoàn TCT10/09/2021 Tải về máy
  3 Số 490/CTr-CĐHHVNChương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”Văn bản Công đoàn TCT08/09/2021 Tải về máy
  4 Số: 1841/LT-HHVN-CĐHHVNPhát động phong trào thi đua đặc biệt "Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi chiến thắng đại dịch; tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu..."Văn bản Công đoàn TCT30/08/2021 Tải về máy
  5 Số 483/HD-CĐHHVNHướng dẫn thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021, QĐ số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021; QĐ số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của TLĐ về quyết toán chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bới dịch bệnh Covid-19Văn bản Công đoàn TCT30/08/2021 Tải về máy
  6 Số 481/CĐHHVNVề tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoànVăn bản Công đoàn TCT24/08/2021 Tải về máy
  7 Số 476/BC-CĐHHVNBáo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của BCH TLĐ lao động VN về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động"Văn bản Công đoàn TCT18/08/2021 Tải về máy
  8 Số 465/CĐHHVNTham gia Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"Văn bản Công đoàn TCT12/08/2021 Tải về máy
  9 Số 466/HD-CĐHHVNHướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao độngVăn bản Công đoàn TCT12/08/2021 Tải về máy
  10 Số 428/KH-CĐHHVNKế hoạch thực hiện "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030" và "Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030" trong CNVCLĐVăn bản Công đoàn TCT05/08/2021 Tải về máy
  11 Kế hoạch số 123/KH-TLĐ kèm CV số 465/CĐHHVNKế hoạch tổ chức Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"Văn bản Công đoàn TCT03/08/2021 Tải về máy
  12 Số 425/CĐHHVNVề việc khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mớiVăn bản Công đoàn TCT02/08/2021 Tải về máy
  13 1586/LT-HHVN-CĐHHVNVề việc ủng hộ các tỉnh phía Nam và các đơn vị thành viên của VIMC bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.Văn bản Công đoàn TCT23/07/2021 Tải về máy
  14 Số: 415/CĐHHVNVề việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Văn bản Công đoàn TCT20/07/2021 Tải về máy
  15 Số 412/BC-CĐHHVNBáo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của CĐ TCT Hàng hải VN.Văn bản Công đoàn TCT16/07/2021 Tải về máy
  16 Số 1495/QCPH/HHVN-CĐHHVNQuy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT15/07/2021 Tải về máy
  17 Số: 409/KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức truyền thông một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021).Văn bản Công đoàn TCT09/07/2021 Tải về máy
  18 Số 407/CĐHHVNVề việc rút kinh nghiệm tai nạn lao động và một số giải pháp phòng ngừaVăn bản Công đoàn TCT09/07/2021 Tải về máy
  19 Số: 394/HD-CĐHHVNVề việc Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động".Văn bản Công đoàn TCT28/06/2021 Tải về máy
  20 Số: 392/KH - CĐHHVNKế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021).Văn bản Công đoàn TCT25/06/2021 Tải về máy
Page 1 of 40 (792 items)Prev[1]234567383940Next