Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 2511/LT-HHVN-CĐHHVNV/v ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ.Văn bản Công đoàn TCT19/10/2020 Tải về máy
  2 626/HD-CĐHHVNHướng dẫn xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT15/10/2020 Tải về máy
  3 2487/TĐLT-HHVN-CĐHHVNPhát động đợt thi đua quý IV, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả.Văn bản Công đoàn TCT13/10/2020 Tải về máy
  4 618/CĐHHVNV/v tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019.Văn bản Công đoàn TCT08/10/2020 Tải về máy
  5 619/KH-CĐHHVNKế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở ngành Hàng hải năm 2020".Văn bản Công đoàn TCT08/10/2020 Tải về máy
  6 Bản đăng ký tham dự kèm theo Kế hoạch số 619/KH-CĐHHVN ngày 08/10/2020.Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở ngành Hàng hải năm 2020".Văn bản Công đoàn TCT08/10/2020 Tải về máy
  7 616/CĐHHVNV/v hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020 và tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016 - 2020.Văn bản Công đoàn TCT05/10/2020 Tải về máy
  8 560/CĐHHVNV/v triển khai Công điện hỏa tốc số 1300/CĐ - TTg về việc phòng, chống dịch Covid - 19.Văn bản Công đoàn TCT29/09/2020 Tải về máy
  9 561/CĐHHVNV/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoànquý IV.Văn bản Công đoàn TCT29/09/2020 Tải về máy
  10 Đề cương tuyên truyền kèm theo công văn số 561/CĐHHVN ngày 29/9/2020.Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XVăn bản Công đoàn TCT29/09/2020 Tải về máy
  11 Đề cương tuyên truyền kèm theo công văn số 561/CĐHHVN ngày 29/9/2020.Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020)Văn bản Công đoàn TCT29/09/2020 Tải về máy
  12 Đề cương tuyên truyền kèm theo công văn số 561/CĐHHVN ngày 29/9/2020.Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam(20/10/1930 -20/10/2020)Văn bản Công đoàn TCT29/09/2020 Tải về máy
  13 Chương trình phối hợp kèm theo công văn số 561/CĐHHVN ngày 29/9/2020.Chương trình phối hợp giữa TLĐ LĐVN và TCT Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn về việc thực hiện hoạt động Chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" để quyên góp quỹ hỗ trợ cho công nhân lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid -19.Văn bản Công đoàn TCT29/09/2020 Tải về máy
  14 556/BC-CĐHHVNBáo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn quý III, Chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2020.Văn bản Công đoàn TCT25/09/2020 Tải về máy
  15 557/CĐHHVNV/v thu KPCĐ qua tài khoản Công đoàn VN mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.Văn bản Công đoàn TCT25/09/2020 Tải về máy
  16 145/QĐ - CĐHHVNQuyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT22/09/2020 Tải về máy
  17 Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 145/QĐ-CĐHHVN.Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT22/09/2020 Tải về máy
  18 549/CĐHHVNV/v báo cáo nhanh tình hình việc làm, đời sống, và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLĐ 9 tháng đầu năm 2020.Văn bản Công đoàn TCT21/09/2020 Tải về máy
  19 số 544/CĐHHVN, ngày 14/9/2020Về việc báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua trong giai đoạn 2016-2020.Văn bản Công đoàn TCT14/09/2020 Tải về máy
  20 phụ lục kèm theo CV 544/CĐHHVNVề việc báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua trong giai đoạn 2016-2020.Văn bản Công đoàn TCT14/09/2020 Tải về máy
Page 1 of 34 (675 items)Prev[1]234567323334Next