Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số: 3310/KHLT-HHVN-CĐHHVNKế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 trong các công ty, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT11/12/2017 Tải về máy
  2  Nội dung, tiêu chuẩn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh (Kèm theo hướng dẫn số 335/HD-CĐHHVN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)Văn bản Công đoàn TCT30/11/2017 Tải về máy
  3 Số: 3174/TL-HHVN-CĐHHVNCông văn về việc quyên góp, ủng hộ quần áo ấm cho đồng bào các tỉnh bị bão lũ, miền núi, vùng sâu, vùng xaVăn bản Công đoàn TCT29/11/2017 Tải về máy
  4 Số: 581/CĐHHVNCông văn về việc hướng dẫn tổng kết công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2017Văn bản Công đoàn TCT27/11/2017 Tải về máy
  5 Số: 580/HD-CDHHVNHướng dẫn khen thưởng tổng kết cuối năm 2017Văn bản Công đoàn TCT27/11/2017 Tải về máy
  6 Số: 216/QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  7  Quy chế về việc tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Ban hành khèm theo Quyết định 216/QĐ-CĐHHVN ngày 23/11/2017)Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  8  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn" (Theo Quy chế, tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ xã hội của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 216 /QĐ-CĐ-CĐHHVN ngày 23/11/2017)Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  9  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Theo Quy chế, tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ Xã hội của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 216 /QĐ-CĐ-CĐHHVN ngày 23/11/2017Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  10 Số: 217/QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc thành lập ban quản lý Quỹ xã hội Công đoàn Tổng công tyVăn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  11 Số: 567/CĐHHVNCông văn về việc Tổng kết công tác nữ công năm 2017Văn bản Công đoàn TCT23/11/2017 Tải về máy
  12 Số: 561/CĐHHVNCông văn hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018Văn bản Công đoàn TCT13/11/2017 Tải về máy
  13 Gửi kèm công văn số 561/CĐHHVNBiểu mẫu báo cáo Thống kê hoạt động công đoàn cơ sở năm 2017Văn bản Công đoàn TCT13/11/2017 Tải về máy
  14  Biểu mẫu báo cáo các hoạt động xã hội từ thiện năm 2017Văn bản Công đoàn TCT13/11/2017 Tải về máy
  15 Số: 562/HD - CĐHHVNHướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018Văn bản Công đoàn TCT13/11/2017 Tải về máy
  16 Số 540/ CĐ HHVNCông văn về việc hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấpVăn bản Công đoàn TCT02/11/2017 Tải về máy
  17 Số: 539/CĐ HHVNCông văn về việc báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt NamVăn bản Công đoàn TCT27/10/2017 Tải về máy
  18 Số: 529/HD-CĐHHVNHướng dẫn thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất hoạt động Ban Nữ công tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công tyVăn bản Công đoàn TCT20/10/2017 Tải về máy
  19 Số: 523/BC-CĐHHVNBáo cáo sơ kết phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn quý III, chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2017Văn bản Công đoàn TCT19/10/2017 Tải về máy
  20 Số 524/CĐHHVNCông văn về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Hướng dẫn của Tổng Liên đoànVăn bản Công đoàn TCT19/10/2017 Tải về máy
Page 1 of 20 (390 items)Prev[1]234567181920Next