Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 211/BC-CĐHHVNBáo cáo kết quả chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Văn bản Công đoàn TCT14/02/2019 Tải về máy
  2 Số 206/HD-CĐHHVNHướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo, Nữ công năm 2019 (Gửi kèm hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019)Văn bản Công đoàn TCT30/01/2019 Tải về máy
  3 Số 203/BC-CĐHHVN-UBKTBáo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2018, Chương trình công tác năm 2019Văn bản Công đoàn TCT28/01/2019 Tải về máy
  4  Các biểu mẫu gửi kèm Kế hoạch số 201/KH-CĐHHVN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2013 - 2018Văn bản Công đoàn TCT25/01/2019 Tải về máy
  5 Số 201/KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2013 - 2018Văn bản Công đoàn TCT25/01/2019 Tải về máy
  6 Số 202/CTr-CĐHHVNChương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023Văn bản Công đoàn TCT25/01/2019 Tải về máy
  7 Số 199/NQ-CĐHHVNNghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa VVăn bản Công đoàn TCT22/01/2019 Tải về máy
  8 Số 91/Ctr-CĐHHVNNâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ các đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ giai đoạn 2018-2023Văn bản Công đoàn TCT21/01/2019 Tải về máy
  9 Số 22/CĐHHVNVề việc công tác tài chính công đoànVăn bản Công đoàn TCT08/01/2019 Tải về máy
  10 Số 04/CĐHHVNVề việc thực hiện Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định QHLĐ trong dịp Tết 2019Văn bản Công đoàn TCT03/01/2019 Tải về máy
  11 Số 1043/CĐHHVNVề việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CPVăn bản Công đoàn TCT11/12/2018 Tải về máy
  12 Số 3208/LT-HHVN-CĐHHVNVề việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Văn bản Công đoàn TCT06/12/2018 Tải về máy
  13 Số 1042/CĐHHVNVề việc tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2019Văn bản Công đoàn TCT06/12/2018 Tải về máy
  14 Số 1038/CĐHHVNVề việc quy định mẫu dấu của công đoàn cơ sởVăn bản Công đoàn TCT05/12/2018 Tải về máy
  15  Nội dung, tiêu chuẩn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh (Kèm theo hướng dẫn số 335/HD-CĐHHVN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)Văn bản Công đoàn TCT04/12/2018 Tải về máy
  16 Số 953/CĐHHVNVề việc báo cáo nhanh tình hình việc làm, đời sống, các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ năm 2018Văn bản Công đoàn TCT04/12/2018 Tải về máy
  17 Số 922/KH-CĐHHVNKế hoạch Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 trong các công ty cổ phần có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT26/11/2018 Tải về máy
  18 Số 795/CĐHHVNTổng kết công tác Nữ công năm 2018Văn bản Công đoàn TCT13/11/2018 Tải về máy
  19 Số 794/HD - CĐHHVNHướng dẫn Xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2019Văn bản Công đoàn TCT13/11/2018 Tải về máy
  20 Số 208/ QĐ-CĐHHVNQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản Công đoàn TCT12/11/2018 Tải về máy
Page 1 of 25 (482 items)Prev[1]234567232425Next