Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 21/CĐHHVNTriển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19Văn bản Công đoàn TCT14/01/2021 Tải về máy
  2 Số 14/CĐHHVN-CSPLThăm đại diện một số tổ, đội sản xuất của đơn vị đặc biệt khóa khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửa 2021Văn bản Công đoàn TCT11/01/2021 Tải về máy
  3 Số 197/QĐ-CĐHHVNVề việc xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020Văn bản Công đoàn TCT29/12/2020 Tải về máy
  4 Số: 820/CĐHHVNV/v hoàn thiện hồ sơ trình khen thưởng thành tích thi đua năm 2020.Văn bản Công đoàn TCT29/12/2020 Tải về máy
  5 Số: 821/TB-CĐHHVNThông báo kết luận giao ban các CĐCS (Khu vực phía Nam)Văn bản Công đoàn TCT29/12/2020 Tải về máy
  6 Số: 823/KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021"Văn bản Công đoàn TCT29/12/2020 Tải về máy
  7 741/CĐHHVNSửa đổi, bổ sung, ký kết TULĐTT năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT18/12/2020 Tải về máy
  8 739-CĐHHVNNghiên cứu thực hiện các văn bản pháp luật mới.Văn bản Công đoàn TCT17/12/2020 Tải về máy
  9 737/TB-CĐHHVNThông báo về việc chuyển phát văn bản qua mạng thông tin điện tửVăn bản Công đoàn TCT16/12/2020 Tải về máy
  10 737-CĐHHVNThông báo về việc chuyển phát văn bản qua mạng thông tin điện tử.Văn bản Công đoàn TCT16/12/2020 Tải về máy
  11 732/CĐHHVN-CSPLTặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các tập thể tổ, đội sản xuất, các tàu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửa năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT15/12/2020 Tải về máy
  12 Phụ lục kèm theo CV số 732/CĐHHVN-CSPLTặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các tập thể tổ, đội sản xuất, các tàu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửa năm 2021.Văn bản Công đoàn TCT15/12/2020 Tải về máy
  13 700/CĐHHVNĐánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCSVăn bản Công đoàn TCT10/12/2020 Tải về máy
  14 Phụ lục kèm theo CV số 700/CĐHHVNĐánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCSVăn bản Công đoàn TCT10/12/2020 Tải về máy
  15 694/CĐHHVNV/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 và thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ.Văn bản Công đoàn TCT04/12/2020 Tải về máy
  16 Phụ lục 1 kèm theo CV số 694/CĐHHVN ngày 4/12/2020Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐVăn bản Công đoàn TCT04/12/2020 Tải về máy
  17 Phụ lục 2 kèm theo CV số 694/CĐHHVN ngày 4/12/2020Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐVăn bản Công đoàn TCT04/12/2020 Tải về máy
  18 Phụ lục 3 kèm theo CV số 694/CĐHHVN ngày 4/12/2020Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐVăn bản Công đoàn TCT04/12/2020 Tải về máy
  19 Phụ lục 4 kèm theo CV số 694/CĐHHVN ngày 4/12/2020Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐVăn bản Công đoàn TCT04/12/2020 Tải về máy
  20 Số 693/KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 trong các Công ty cổ phần có CĐCS trực thuộc Công đoàn TCT Hàng hải VNVăn bản Công đoàn TCT03/12/2020 Tải về máy
Page 1 of 36 (716 items)Prev[1]234567343536Next