Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐảngMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamVăn bản nhà nước12/07/2021 Tải về máy
  2 Số 68/NQ-CPVề một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủVăn bản nhà nước01/07/2021 Tải về máy
  3 Số: 16/CT-TTgVề đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao độngVăn bản nhà nước14/06/2021 Tải về máy
  4 Số: 02-NQ/TWVề đổi mới công tác tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.Văn bản nhà nước12/06/2021 Tải về máy
  5 Số 04-HD/BTGTWHướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-01/5/2021).Văn bản nhà nước05/04/2021 Tải về máy
  6 Nghị định số 145/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về Điều kiện lao động và quan hệ lao.Văn bản nhà nước14/12/2020 Tải về máy
  7 Chỉ thị số 48-CT/TWChỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021Văn bản nhà nước09/12/2020 Tải về máy
  8 Số: 135/2020/NĐ-CPQuy định về tuổi nghỉ hưuVăn bản nhà nước18/11/2020 Tải về máy
  9 Số 1064/LĐTBXH-QHLĐTLBộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19Văn bản nhà nước25/03/2020 Tải về máy
  10 Số: 28/2020/NĐ-CPQuy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng.Văn bản nhà nước01/03/2020 Tải về máy
  11  Nội dung đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIVVăn bản nhà nước17/12/2018 Tải về máy
  12  Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)Văn bản nhà nước03/05/2018 Tải về máy
  13 Số 276/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch đầu tư phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản nhà nước27/02/2017 Tải về máy
  14 số 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014Nghị định quy định chi t;iết một số điều của Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biểnVăn bản nhà nước05/03/2015 Tải về máy
  15 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013Nghị định Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việcVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  16 Số 191/2013/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết về tài chính công đoànVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  17 Luật số: 12/2012/QH13Luật Công đoàn năm 2012Văn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  18 Số: 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011Thông tư Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  19 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhânVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  20 Số: 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011Nghị định về việc Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm y tếVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
Page 1 of 5 (88 items)Prev[1]2345Next