Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Nghị định số 145/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về Điều kiện lao động và quan hệ lao.Văn bản nhà nước14/12/2020 Tải về máy
  2 Chỉ thị số 48-CT/TWChỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021Văn bản nhà nước09/12/2020 Tải về máy
  3 Số 1064/LĐTBXH-QHLĐTLBộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19Văn bản nhà nước25/03/2020 Tải về máy
  4  Nội dung đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIVVăn bản nhà nước17/12/2018 Tải về máy
  5  Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)Văn bản nhà nước03/05/2018 Tải về máy
  6 Số 276/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch đầu tư phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt NamVăn bản nhà nước27/02/2017 Tải về máy
  7 số 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014Nghị định quy định chi t;iết một số điều của Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biểnVăn bản nhà nước05/03/2015 Tải về máy
  8 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013Nghị định Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việcVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  9 Số 191/2013/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết về tài chính công đoànVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  10 Luật số: 12/2012/QH13Luật Công đoàn năm 2012Văn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  11 Luật số: 10/2012/QH13Bộ Luật Lao động năm 2012Văn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  12 Số: 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011Thông tư Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  13 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhânVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  14 Số: 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011Nghị định về việc Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm y tếVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  15 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011Quyết định về việc gia nạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanhVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  16 Số: 1873/QĐ-TTg ngày 25/10/2011Quyết định về mức tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 của Thủ tướng Chính PhủVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  17 Số: 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính Phủ về vận tải Đa Phương thứcVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  18 Số:86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011Nghị Định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  19 Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ emVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
  20 Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011Nghị định, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biểnVăn bản nhà nước16/11/2014 Tải về máy
Page 1 of 5 (85 items)Prev[1]2345Next