Danh bạ cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cập nhật: 07:53 15/02/2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Phan Linh

Chủ tịch

098.206.28.86

2

Phạm Văn Lin

Phó Chủ tịch

090.427.78.89

3

Phạm Văn Hải

Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật

091.301.13.15

4

Nguyễn Duy Thịnh

Chánh Văn phòng

0912267252

5

Nguyễn Anh Toàn

Phó Ban Chính sách - Pháp luật

0903.209.532

6

Lê Thị Thanh

Phó Ban Chính sách - Pháp luật

090.229.58.59

7

Hoàng Thị Thanh Hường

Trưởng Ban Tài chính

091.216.03.26

8

Lê Thị Việt Thương

Trưởng Ban Tổ chức

091.272.26.09

9

Chu Diệu Linh

Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

091.556.85.95

10

Nguyễn Xuân Hiếu

Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công

090.216.58.18

11

Cố Thị Giang

Phó Chánh Văn phòng

090.626.25.89

12

Trần Văn Huyên

Phó Chánh Văn phòng

090.418.5515

13

Đỗ Văn Dũng

Phó Ban Tổ chức

090.419.8808

14

 Đỗ Tuấn Anh

Phó Ban Tài chính

0904.461.993

15

Mai Thị Khánh Trang

Chuyên viên Ban Tài chính

098.309.8816

16

Phạm Thùy Dương

Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật

094.501.94.46

17

Phan Thị Kiều Mai

Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công

0979.154.806

18

Trần Thị Thanh Mai

Cán bộ Văn phòng

094.683.5655

19

Đặng Thái Hà

Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật

090.4080.398

20

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên Văn phòng

0963.836.777

21

Vũ Văn Bình

Lái xe

093.675.16.68

22

Nguyễn Văn Lực

Lái xe

098.862.73.09

Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Danh bạ cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam