Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Đăng: 11:02 16-03-2015  |   Tác giả: CDL  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Ngày 13/3/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 và giao lưu điển hình. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.


        Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, Quy chế trả lương và nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Công ty. Theo đó, năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tuy gặp phải một số khó khăn do ảnh hưởng từ sự biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban Chấp hành công đoàn, với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đã nỗ lực vượt khó khăn, phát huy nội lực, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tiết kiệm, kỷ cương trong quản lý. Nhờ đó, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2014 của Công ty đều vượt so với kế hoạch, cụ thể:


       - Tổng doanh thu: 843,3 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch và bằng 105% so với năm 2013.


       - Tổng lãi trước thuế: 54,4 tỷ, đạt 103% so với kế hoạch và bằng 131% so với năm 2013.


       - Nộp ngân sách: 58 tỷ, đạt 105% so với năm 2013.


       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, CNVCLĐ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong năm 2014. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Bước sang năm 2015, trên cơ sở đánh giá về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty và người lao động phải tập trung giữ vững được lợi thế kinh doanh các dịch vụ truyền thống và khách hàng truyền thống; chú trọng đào tạo nguồn cán bộ quản lý, cán bộ có chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gay gắt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"… để phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất của tập thể người lao động trong Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2015.

 


        Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2014; trao vòng nguyệt quế cho các gương điển hình tiên tiến và tổ chức phát động thi đua năm 2015./.