Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Cập nhật: 15:26 02/04/2018


 

1. Đồng chí Phạm Văn Lin

Chức vụ:        Chủ nhiệm

Đơn vị công tác:    Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

2. Đồng chí Bùi Thị Hồng Minh

Chức vụ:        Phó Chủ nhiệm

Đơn vị công tác:    Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 

3. Đồng chí Lê Thị Thanh

Chức vụ:        Uỷ viên

Đơn vị công tác:    Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

4. Đồng chí Đỗ Văn Dũng

Chức vụ:        Uỷ viên

Đơn vị công tác:    Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

5. Đồng chí Trần Văn Huyên

Chức vụ:        Uỷ viên

Đơn vị công tác:    Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

 

6. Đồng chí Trần Hùng Nam

Chức vụ:        Uỷ viên

Đơn vị công tác:   Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

 

7. Đồng chí Đậu Vĩnh Cường

Chức vụ:        Uỷ viên

Đơn vị công tác:   Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023