Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Cập nhật: 16:46 06/07/2017

1. Đồng chí Phạm Văn Lin
Chức vụ:        Chủ nhiệm
Đơn vị công tác:    Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2. Đồng chí Bùi Thị Hồng Minh
Chức vụ:        Phó Chủ nhiệm
Đơn vị công tác:    Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

3. Đồng chí Đồng Xuân Khanh
Chức vụ:        Uỷ viên
Đơn vị công tác:    Công đoàn Công ty cổ phần vận tải biển và Thương Mại Phương Đông

4. Đồng chí Lê Thị Thanh
Chức vụ:        Uỷ viên
Đơn vị công tác:    Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

5. Đồng chí Trần Phước Thanh
Chức vụ:        Uỷ viên
Đơn vị công tác:    Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

6. Đồng chí Hoàng Thị Minh
Chức vụ:        Uỷ viên
Đơn vị công tác:   Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018