Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Cập nhật: 10:34 04/04/2018


1. Đồng chí Lê Phan Linh
Chức vụ:         Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch
Đơn vị công tác:         Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2. Đồng chí Phạm Văn Lin
Chức vụ:        Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3. Đồng chí Phạm Văn Hải
Chức vụ:        Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách - Pháp luật
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4. Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh 
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chánh Văn phòng 
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

5. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính
Đơn vị công tác:         Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

6. Đồng chí Tô Đình Sơn
Chức vụ:       Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
Đơn vị công tác:         Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

7. Đồng chí Phạm Gia Hiến
Chức vụ:       Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

8. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh Nguyên
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

9. Đồng chí Nguyễn Bích Thảo
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Tiền lương
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

10. Đồng chí Lê Thị Việt Thương
Chức vụ:        Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

11. Đồng chí Lê Tấn Minh
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

12. Đồng chí Bùi Việt Hoài
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Phó Tổng giám đốc
Đơn vị công tác:        Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

13. Đồng chí Chu Diệu Linh
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công
Đơn vị công tác:         Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

14. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hương
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự
Đơn vị công tác:        Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

15. Đồng chí Lương Đình Minh
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Trưởng ban Tài chính Kế toán
Đơn vị công tác:        Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

16. Đồng chí Đỗ Thành Nam
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
Đơn vị công tác:         Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

17. Đồng chí Cao Minh Đức
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

18. Đồng chí Đoàn Minh An
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

19. Đồng chí Vũ Hồng Khánh
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty Vận tải biển Vinalines

20. Đồng chí Nguyễn Tư Nguyện
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

21. Đồng chí Hồ Văn Sáng
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc XN Xếp dỡ
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

22. Đồng chí Phạm Quang Tuấn
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính quản trị
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

23. Đồng chí Nguyễn Văn Đức
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Vật Cách

24. Đồng chí Nguyễn Thành Nam
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

25. Đồng chí Trần Văn Tú
Chức vụ:        Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

26. Đồng chí Lê Nam Hùng
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Logistics Postserco

27. Đồng chí Vũ Ngọc Long
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

28. Đồng chí Nguyễn Anh Toàn
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Ban Chính sách - Pháp luật
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

29. Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

30. Đồng chí Vũ Văn Tuân
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

31. Đồng chí Đồng Thị Hoa
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

32. Đồng chí Nguyễn Bá Sơn  
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

33. Đồng chí Mai Lê Lợi
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

34. Đồng chí Nguyễn Xuân Cần
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng Xăng dầu

35. Đồng chí Phan Hoàng Quân
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng cao cấp bộ phận Xuất nhập khẩu
Đơn vị công tác:        Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023