Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Cập nhật: 10:15 27/11/2017

1. Đồng chí Lê Phan Linh
Chức vụ:   Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch
Đơn vị công tác:   Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2. Đồng chí Phạm Văn Lin
Chức vụ:        Phó Chủ tịch
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3. Đồng chí Phạm Văn Hải
Chức vụ:        Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách - Pháp luật
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4. Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh 
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chánh Văn phòng 
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

5. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh Nguyên
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

6. Đồng chí Phạm Gia Hiến
Chức vụ:       Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

7. Đồng chí Tô Đình Sơn
Chức vụ:       Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
Đơn vị công tác:         Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

8. Đồng chí Đoàn Ngọc Hồng
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

9. Đồng chí Nguyễn Bích Thảo
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Tiền lương
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

10. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính
Đơn vị công tác:         Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

11. Đồng chí Lê Thị Việt Thương
Chức vụ:        Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng ban Tổ chức
Đơn vị công tác:        Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

12. Đồng chí Chu Diệu Linh
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công
Đơn vị công tác:         Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

13. Đồng chí Bùi Việt Hoài
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Phó Tổng giám đốc
Đơn vị công tác:        Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

14. Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh

Chú vụ:         Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Q. Tổng giám đốc

Đơn vị công tác:        Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

15. Đồng chí Trần Văn Biên
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Kiểm soát
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Cảng Hải Phòng

16. Đồng chí Đỗ Thành Nam
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
Đơn vị công tác:         Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

17. Đồng chí Nguyễn Tư Nguyện
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

18. Đồng chí Đinh Hải Bắc
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty Vận tải biển Container Vinalines

19. Đồng chí Cao Minh Đức
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

20. Đồng chí Trần Văn Tú
Chức vụ:        Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

21. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Thúy
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:         Công ty Vận tải Quốc tế Nhật - Việt

22. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hương
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự
Đơn vị công tác:        Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

23. Đồng chí Vũ Hồng Khánh
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty Vận tải biển Vinalines

24. Đồng chí Phạm Quang Tuấn
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính quản trị
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

25. Đồng chí Mai Đình Vũ
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Tổng giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

26. Đồng chí Hồ Văn Sáng
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc XN Xếp dỡ
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

27. Đồng chí Lương Đình Minh
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Trưởng ban Tài chính Kế toán
Đơn vị công tác:        Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

28. Đồng chí Vũ Ngọc Long
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

29. Đồng chí Lương Thu Hoài
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó phòng Tổ chức – Tiền lương
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

30. Đồng chí Lê Nam Hùng
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Postserco

31. Đồng chí Đoàn Minh An
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc

Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

32. Đồng chí Trịnh Quý Toàn
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính Quản trị
Đơn vị công tác:        Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế

33. Đồng chí Nguyễn Thành Nam
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

34. Đồng chí Nguyễn Văn Đức
Chức vụ:        Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn
Đơn vị công tác:        Công ty cổ phần Cảng Vật Cách


Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018