Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Cập nhật: 15:30 02/04/2018


1. Đồng chí Lê Phan Linh
Năm sinh:    1964
Chức vụ:  Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam

2. Đồng chí Phạm Văn Lin
Năm sinh:    1960
Chức vụ:    Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam

3. Đồng chí Phạm Văn Hải
Năm sinh:    1968
Chức vụ:    Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4. Đồng chí Tô Đình Sơn
Năm sinh:    1972
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

5. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh Nguyên
Năm sinh:    1971
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

6. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường
Năm sinh:    1971
Chức vụ:    Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

7. Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh
Năm sinh:    1960
Chức vụ:    Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

8. Đồng chí Phạm Gia Hiến
Năm sinh:    1961
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

9. Đồng chí Nguyễn Bích Thảo
Năm sinh:    1974
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

10. Đồng chí Lê Thị Việt Thương
Năm sinh:    1974
Chức vụ:    Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

11. Đồng chí Lê Tấn Minh

Năm sinh:    1974
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023