Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Cập nhật: 15:11 12/09/2017

1. Đồng chí Lê Phan Linh
Năm sinh:    1964
Chức vụ:  Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam
ĐTCQ:    04. 35770906
Fax:    04. 35770921
Email:  
 linhlp@cdhanghaivn.org.vn

2. Đồng chí Phạm Văn Lin
Năm sinh:    1960
Chức vụ:    Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam
ĐTCQ:    04. 35746861
Fax:        04. 35770921
Email:       
 linpv@cdhanghaivn.org.vn

3. Đồng chí Phạm Văn Hải
Năm sinh:    1968
Chức vụ:    Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
ĐTCQ:    04. 35770917
Fax:        04. 35770921
Email:      
  haipv@cdhanghaivn.org.vn

4. Đồng chí Tô Đình Sơn
Năm sinh:    1972
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
ĐTCQ:    031. 3859458
Fax:        031. 3859458
Email:       
sontd@cdhanghaivn.org.vn

5. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh Nguyên
Năm sinh:    1971
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
ĐTCQ:    08. 39400592
Fax:        08. 38267647
Email:       
nguyênnt@cdhanghaivn.org.vn

6. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường
Năm sinh:    1971
Chức vụ:    Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn TCT,
ĐTCQ:    04. 35770981
Fax:         04. 35770921
Email:      
  huonght@cdhanghaivn.org.vn

7. Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh
Năm sinh:    1960
Chức vụ:    Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
ĐTCQ:    04. 35770920
Fax:        04. 35770921
Email:       
thịnhnd@cdhanghaivn.org.vn

8. Đồng chí Đoàn Ngọc Hồng
Năm sinh:    1958
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
ĐTCQ:    0511.3830915
Fax:        0511.3822565
Email:     
   hongdn@cdhanghaivn.org.vn

9. Đồng chí Nguyễn Bích Thảo
Năm sinh:    1974
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam
ĐTCQ:    08.38211290
Fax:        08.382114919
Email:        
thaonb@cdhanghaivn.org.vn

10. Đồng chí Phạm Gia Hiến
Năm sinh:    1961
Chức vụ:    Ủy viên BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải biển Việt Nam
ĐTCQ:    0313.3731.037
Fax:        031.3731.037
Email:        
hienpg@cdhanghaivn.org.vn

 
Nguồn tin:   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018