CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT BIỂU DƯƠNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC NĂM 2018
Cập nhật: 04:39 27/05/2019
Trong không khí toàn thể CBCNLĐ Cảng Hải Phòng hưởng ứng Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Ngày 24/5/2019, Tổng giám đốc và Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào gương người tốt, việc tốt (giai đoạn 2013-2018), biểu dương Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2018.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Phùng Xuân Hà - Chủ tịch hội đồng quản trị, đồng chí Nhâm Thị Thanh Hằng - Bí thư đảng ủy, đồng chí Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc, đồng chí Tô Đình Sơn- Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 46 cá nhân được công nhận là Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng, 14 đồng chí được tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2018; 06 đồng chí được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đạt giải cao trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố Hải Phòng..


Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Mai Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt Ban Thường vụ trình bày báo cáo tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, biểu dương Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2018.

   Trong 5 năm qua, việc tổ chức đăng ký thi đua và phấn đấu trở thành công nhân lao động tiêu biểu trong toàn Cảng đã đi vào nề nếp và trở thành hoạt động thiết thực, ngày càng được đông đảo CBCNLĐ tham gia hưởng ứng. Qua quá trình bình chọn, chấm điểm từ các đơn vị, phòng ban đến toàn Cảng từ năm 2014 đến năm 2018 đã có 97 gương CNLĐ tiêu biểu, 118 gương CNLĐ xuất sắc, trong đó tiêu biểu như các các đồng chí Nguyễn Xuân Khang - Trưởng kho công cụ Cảng Hoàng Diệu, Nguyễn Bá Trịnh - Tổ trưởng tổ sửa chữa kho công cụ Cảng Hoàng Diệu, đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Cảng Hoàng Diệu, đ/c Lưu Thanh Bình - Thợ sửa chữa máy Đội sửa chữa Cảng Chùa Vẽ đã có 5 năm liên tục đạt danh hiệu Công nhân lao động tiêu biểu. Đây cũng chính là những nhân tố tích cực, nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và quản lý giỏi của Cảng trong những năm vừa qua.

Năm 2018 tại Lễ trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3 của Tổng Liên đoàn, Cảng Hải Phòng có đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng vinh dự đạt giải thưởng này, nâng tổng số CNLĐ được trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là 07 đồng chí.

5 năm qua công tác thi đua gắn với đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất., Hội đồng sáng kiến Cảng Hải Phòng đã xét duyệt 766 đề tài  với tổng số tiền làm lợi trên 7 tỷ đồng, đã có 34 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, 61 đồng chí được Công đoàn Tổng công ty HHVN tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo.

Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng đã xây dựng quy chế, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, định mức trong sử dụng quỹ thi đua khen thưởng. Trong thời gian qua đã có hàng nghìn công trình được đảm nhận và hoàn thành đảm bảo kết quả. Tổng giám đốc đã khen thưởng động viên 459 tập thể, 9.439 cá nhân lao động tiên tiến, 909 chiến sĩ thi đua cơ sở, 81 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 01 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua toàn quốc; tặng giấy khen của Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty cho 292 tập thể, 722 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong toàn Cảng và nhiều thành tích đột xuất khác...

Tuy nhiên 5 năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Nhận thức phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa đầy đủ, chưa thấy hết giá trị của phong trào thi đua, chưa thực sự coi trọng thi đua là động lực thúc đẩy, là biện pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD cũng như động viên tinh thần của CNLĐ.

Báo cáo đã đánh giá năm 2018 là năm cuối của giai đoạn 5 năm (2013-2018), Tổng giám đốc - Công đoàn Công ty tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong công nhân lao động nhằm phát hiện các nhân tố tích cực, điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…Việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu trở thành công nhân lao động tiêu biểu trong toàn cảng gắn bó mật thiết với phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, có 84 đề tài, sáng kiến, giải pháp khắc phục khó khăn với tổng số tiền làm lợi trên 1 tỷ đồng; 80 cá nhân được Công đoàn Cảng tặng tặng phẩm; 03 công nhân lao động  tiêu biểu là đồng chí Mai Văn Thuấn, công nhân tổ bốc xếp 2 Đội xếp dỡ Cảng Chùa Vẽ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó trưởng Trung tâm CNTT Công ty và các thành viên trong nhóm đề tài sáng kiến, đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu được đi dự Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018 và tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức; 10 cá nhân được đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 14 cá nhân được đề nghị tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 46 cá nhân là những nhân tố tích cực, nòng cốt trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của Cảng Hải Phòng.


Hội đồng xét chọn Công ty đã lựa chọn được 20 CNLĐ đủ tiêu chuẩn được công nhận là Công nhân lao động tiêu biểu (trong đó có 04 CNLĐ đạt danh hiệu CNLĐ tiêu biểu 5 năm liền là các đồng chí: Nguyễn Xuân Khang - Trưởng kho công cụ Cảng Hoàng Diệu; Nguyễn Bá Trịnh - Tổ trưởng tổ sửa chữa kho công cụ Cảng Hoàng Diệu; Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Cảng Hoàng Diệu; Lưu Thanh Bình - Thợ sửa chữa máy Đội sửa chữa Cảng Chùa Vẽ) và 26 CNLĐ xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2018.


Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 20 gương “Công nhân lao động tiêu biểu”, 26 gương “Công nhân lao động xuất sắc”, 14 cán bộ công nhân lao động được nhận Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và 06 cá nhân đạt giải cao Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố đại diện cho phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của công nhân lao động Cảng Hải Phòng năm 2018.


            Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mọi đoàn viên công đoàn trong tổ chức phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động trong mô hình công ty cổ phần góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Cảng Hải Phòng. Yêu cầu tổ chức công đoàn không ngừng chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, quan tâm đến các công trình phúc lợi phục vụ vui chơi thể thao, tái tạo sức lao động, song để làm tốt hơn thì mỗi cán bộ làm công tác công đoàn cần nỗ lực hơn nữa, đi sát người lao động để hiểu rõ những khó khăn, vất vả mà họ đang hàng ngày phải khắc phục vượt qua để lao động sản xuất tốt. Đồng chí mong muốn 46 tấm gương CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc cảng Hải Phòng hôm nay thật sự là những những nhân tố tích cực, tiếp tục thi đua với chính bản thân mình góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong công tác giao tiếp, ứng xử hàng ngày với chủ tầu, chủ hàng, khách hàng đến làm việc tại Cảng Hải Phòng. Đây chính là việc làm cần thiết, góp phần rất lớn trong việc nâng cao uy tín của Cảng Hải Phòng khi thị trường cạnh tranh về việc làm ngày càng gay gắt, bởi việc làm gắn liền với thu nhập của người lao động. Đồng thời qua phong trào, phát hiện và tôn vinh, tạo sức lan tỏa trong CNLĐ, tuy nhiên cần chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng nhân tố mới để phong trào tiếp tục đơm hoa, kết trái…Công tác khen thưởng cần tập trung đến lực lượng công nhân lao động trực tiếp tại các tổ đội xếp dỡ hàng hóa….


   Để ghi nhận thành tích và những đóng góp trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn, phong trào CNLĐ tiêu biểu Cảng Hải Phòng năm 2018, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng Danh hiệu lao động sáng tạo năm 2018 và thưởng 14 triệu đồng cho 14 các nhân; tặng Bằng khen và thưởng 6,8 triệu đồng cho 20 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân lao động tiêu biểu”, trong đó có 04 cá nhân đạt đạt danh hiệu “Công nhân lao động tiêu biểu” 5 năm liền từ 2014-2018; Tổng giám đốc Công ty tặng Giấy khen và thưởng 5,2 triệu đồng cho 26 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân lao động xuất sắc”, tặng biểu trưng CNLĐ tiêu biểu năm 2018 cho 20 cá nhân, tặng biểu trưng CNLĐ tiêu biểu 5 năm liền cho 04 cá nhân; Công đoàn Công ty tặng thưởng cho 46 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc” với kinh phí 23 triệu đồng, thưởng cho 04 cá nhân đạt danh hiệu CNLĐ tiêu biểu 5 năm liền mỗi cá nhân 01 triệu đồng; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thưởng cho nhóm tác giả đạt giải Nhất trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố 30 triệu đồng. Giải Nhì Hội thi cho đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó Đội Đế, Cảng Hoàng Diệu với giải thưởng 24 triệu đồng.

Nguồn tin: Công đoàn Cảng Hải Phòng.   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Cảng Hải Phòng tổ chức phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới củ viruts Corona gây ra
Cán bộ, Công nhân lao động Cảng Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn: Hội nghị triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 - "Năm An toàn lao động"
Hội nghị người lao động Cảng Vật Cách năm 2020: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật của mỗi người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2020
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh tổ chức Lễ ra quân đầu năm 2020
Cảng Hải Phòng đón mã hàng vào thời khắc đầu tiên của năm mới 2020
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn khóa XV, nhiệm Kỳ 2019-2024: Xây dựng, phát triển Cảng Quy Nhơn văn minh, hiện đại; đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi tốt hơn cho người lao động
Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 9 triệu, xác lập kỷ lục mới về hàng cập cảng trong 43 năm
Cảng Đà Nẵng: Gặp mặt, tri ân cán bộ và người lao động hưu trí Xuân Canh Tý 2020.
Công đoàn Cảng Sài Gòn: Phong trào "Nuôi heo đất" với tinh thần "Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình"
Cảng Hải Phòng hoàn thành kế hoạch năm 2019 trước 15 ngày
“Nhà ăn ca tự chọn” mô hình thiết thực cho các công nhân Cảng Hải Phòng
Lạ mắt trước cảnh công nhân cảng chiến đấu với những “quái vật” khổng lồ
Vì sao lợi nhuận cảng Hải Phòng tăng vọt?
Page 1 of 25 (373 items)Prev[1]23425Next