CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT BIỂU DƯƠNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC NĂM 2018
Cập nhật: 04:39 27/05/2019
Trong không khí toàn thể CBCNLĐ Cảng Hải Phòng hưởng ứng Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Ngày 24/5/2019, Tổng giám đốc và Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào gương người tốt, việc tốt (giai đoạn 2013-2018), biểu dương Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2018.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Phùng Xuân Hà - Chủ tịch hội đồng quản trị, đồng chí Nhâm Thị Thanh Hằng - Bí thư đảng ủy, đồng chí Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc, đồng chí Tô Đình Sơn- Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 46 cá nhân được công nhận là Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng, 14 đồng chí được tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2018; 06 đồng chí được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đạt giải cao trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố Hải Phòng..


Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Mai Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt Ban Thường vụ trình bày báo cáo tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, biểu dương Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2018.

   Trong 5 năm qua, việc tổ chức đăng ký thi đua và phấn đấu trở thành công nhân lao động tiêu biểu trong toàn Cảng đã đi vào nề nếp và trở thành hoạt động thiết thực, ngày càng được đông đảo CBCNLĐ tham gia hưởng ứng. Qua quá trình bình chọn, chấm điểm từ các đơn vị, phòng ban đến toàn Cảng từ năm 2014 đến năm 2018 đã có 97 gương CNLĐ tiêu biểu, 118 gương CNLĐ xuất sắc, trong đó tiêu biểu như các các đồng chí Nguyễn Xuân Khang - Trưởng kho công cụ Cảng Hoàng Diệu, Nguyễn Bá Trịnh - Tổ trưởng tổ sửa chữa kho công cụ Cảng Hoàng Diệu, đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Cảng Hoàng Diệu, đ/c Lưu Thanh Bình - Thợ sửa chữa máy Đội sửa chữa Cảng Chùa Vẽ đã có 5 năm liên tục đạt danh hiệu Công nhân lao động tiêu biểu. Đây cũng chính là những nhân tố tích cực, nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và quản lý giỏi của Cảng trong những năm vừa qua.

Năm 2018 tại Lễ trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3 của Tổng Liên đoàn, Cảng Hải Phòng có đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng vinh dự đạt giải thưởng này, nâng tổng số CNLĐ được trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là 07 đồng chí.

5 năm qua công tác thi đua gắn với đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất., Hội đồng sáng kiến Cảng Hải Phòng đã xét duyệt 766 đề tài  với tổng số tiền làm lợi trên 7 tỷ đồng, đã có 34 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, 61 đồng chí được Công đoàn Tổng công ty HHVN tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo.

Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng đã xây dựng quy chế, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, định mức trong sử dụng quỹ thi đua khen thưởng. Trong thời gian qua đã có hàng nghìn công trình được đảm nhận và hoàn thành đảm bảo kết quả. Tổng giám đốc đã khen thưởng động viên 459 tập thể, 9.439 cá nhân lao động tiên tiến, 909 chiến sĩ thi đua cơ sở, 81 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 01 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua toàn quốc; tặng giấy khen của Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty cho 292 tập thể, 722 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong toàn Cảng và nhiều thành tích đột xuất khác...

Tuy nhiên 5 năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Nhận thức phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa đầy đủ, chưa thấy hết giá trị của phong trào thi đua, chưa thực sự coi trọng thi đua là động lực thúc đẩy, là biện pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD cũng như động viên tinh thần của CNLĐ.

Báo cáo đã đánh giá năm 2018 là năm cuối của giai đoạn 5 năm (2013-2018), Tổng giám đốc - Công đoàn Công ty tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong công nhân lao động nhằm phát hiện các nhân tố tích cực, điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…Việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu trở thành công nhân lao động tiêu biểu trong toàn cảng gắn bó mật thiết với phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, có 84 đề tài, sáng kiến, giải pháp khắc phục khó khăn với tổng số tiền làm lợi trên 1 tỷ đồng; 80 cá nhân được Công đoàn Cảng tặng tặng phẩm; 03 công nhân lao động  tiêu biểu là đồng chí Mai Văn Thuấn, công nhân tổ bốc xếp 2 Đội xếp dỡ Cảng Chùa Vẽ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó trưởng Trung tâm CNTT Công ty và các thành viên trong nhóm đề tài sáng kiến, đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu được đi dự Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018 và tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức; 10 cá nhân được đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 14 cá nhân được đề nghị tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 46 cá nhân là những nhân tố tích cực, nòng cốt trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của Cảng Hải Phòng.


Hội đồng xét chọn Công ty đã lựa chọn được 20 CNLĐ đủ tiêu chuẩn được công nhận là Công nhân lao động tiêu biểu (trong đó có 04 CNLĐ đạt danh hiệu CNLĐ tiêu biểu 5 năm liền là các đồng chí: Nguyễn Xuân Khang - Trưởng kho công cụ Cảng Hoàng Diệu; Nguyễn Bá Trịnh - Tổ trưởng tổ sửa chữa kho công cụ Cảng Hoàng Diệu; Ngô Quốc Cường - Đội phó đội Đế Cảng Hoàng Diệu; Lưu Thanh Bình - Thợ sửa chữa máy Đội sửa chữa Cảng Chùa Vẽ) và 26 CNLĐ xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2018.


Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 20 gương “Công nhân lao động tiêu biểu”, 26 gương “Công nhân lao động xuất sắc”, 14 cán bộ công nhân lao động được nhận Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và 06 cá nhân đạt giải cao Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố đại diện cho phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của công nhân lao động Cảng Hải Phòng năm 2018.


            Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mọi đoàn viên công đoàn trong tổ chức phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động trong mô hình công ty cổ phần góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Cảng Hải Phòng. Yêu cầu tổ chức công đoàn không ngừng chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, quan tâm đến các công trình phúc lợi phục vụ vui chơi thể thao, tái tạo sức lao động, song để làm tốt hơn thì mỗi cán bộ làm công tác công đoàn cần nỗ lực hơn nữa, đi sát người lao động để hiểu rõ những khó khăn, vất vả mà họ đang hàng ngày phải khắc phục vượt qua để lao động sản xuất tốt. Đồng chí mong muốn 46 tấm gương CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc cảng Hải Phòng hôm nay thật sự là những những nhân tố tích cực, tiếp tục thi đua với chính bản thân mình góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong công tác giao tiếp, ứng xử hàng ngày với chủ tầu, chủ hàng, khách hàng đến làm việc tại Cảng Hải Phòng. Đây chính là việc làm cần thiết, góp phần rất lớn trong việc nâng cao uy tín của Cảng Hải Phòng khi thị trường cạnh tranh về việc làm ngày càng gay gắt, bởi việc làm gắn liền với thu nhập của người lao động. Đồng thời qua phong trào, phát hiện và tôn vinh, tạo sức lan tỏa trong CNLĐ, tuy nhiên cần chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng nhân tố mới để phong trào tiếp tục đơm hoa, kết trái…Công tác khen thưởng cần tập trung đến lực lượng công nhân lao động trực tiếp tại các tổ đội xếp dỡ hàng hóa….


   Để ghi nhận thành tích và những đóng góp trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn, phong trào CNLĐ tiêu biểu Cảng Hải Phòng năm 2018, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng Danh hiệu lao động sáng tạo năm 2018 và thưởng 14 triệu đồng cho 14 các nhân; tặng Bằng khen và thưởng 6,8 triệu đồng cho 20 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân lao động tiêu biểu”, trong đó có 04 cá nhân đạt đạt danh hiệu “Công nhân lao động tiêu biểu” 5 năm liền từ 2014-2018; Tổng giám đốc Công ty tặng Giấy khen và thưởng 5,2 triệu đồng cho 26 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân lao động xuất sắc”, tặng biểu trưng CNLĐ tiêu biểu năm 2018 cho 20 cá nhân, tặng biểu trưng CNLĐ tiêu biểu 5 năm liền cho 04 cá nhân; Công đoàn Công ty tặng thưởng cho 46 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc” với kinh phí 23 triệu đồng, thưởng cho 04 cá nhân đạt danh hiệu CNLĐ tiêu biểu 5 năm liền mỗi cá nhân 01 triệu đồng; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thưởng cho nhóm tác giả đạt giải Nhất trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố 30 triệu đồng. Giải Nhì Hội thi cho đồng chí Ngô Quốc Cường - Đội phó Đội Đế, Cảng Hoàng Diệu với giải thưởng 24 triệu đồng.

Nguồn tin: Công đoàn Cảng Hải Phòng.   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn: Hội nghị tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2019
Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn: Hành trình “Về nguồn” tri ân các anh hùng liệt sĩ
Cảng Quảng Ninh: Tưng bừng giải thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 42 năm Ngày thành lập Cảng
Hội thao Cảng Đà Nẵng năm 2019 - Tinh thần kết nối vì sự thịnh vượng
Công đoàn Cảng Sài Gòn: Trao giải thưởng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 - 2019
Công đoàn Công ty CP Cảng Cảng Sài gòn: Vui khỏe để hăng say lao động với Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Lễ ra mắt Công đoàn Trung tâm sửa chữa Cảng Hải Phòng
Công đoàn Cảng Hải Phòng Gặp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ
Tổ chức Hội thao Cảng Hải Phòng năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Khánh thành Nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động khó khăn
Công đoàn Công Ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
Công đoàn Công ty CP Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương con CBCNLĐ học giỏi, đạt giải cao năm học 2018 - 2019
Cảng Đà Nẵng: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật của mỗi người lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động trong sản xuất
Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá tập trung tái cơ cấu nguồn nhân lực để tháo gỡ khó khăn
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT BIỂU DƯƠNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC NĂM 2018
Page 1 of 24 (351 items)Prev[1]23424Next