Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship năm 2019

Đăng: 04:41 26-02-2019  |   Tác giả: ĐVD  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Ngày 22/2/2019, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.


Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Hùng Dương - Thành viên chuyên trách HĐTV Tổng công ty, đồng chí Bùi Việt Hoài - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship có đồng chí Trần Văn Nghi - Chủ tịch HĐQT, đồng chí Vương Ngọc Sơn - Tổng giám đốc cùng 140 đại biểu đại diện cho các phòng, ban, xí nghiệp thuộc Công ty.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; việc trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện hội nghị NLĐ từ cơ sở; tình hình thực hiện Thỏa ước LĐTT; báo cáo về thực hiện hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp và các ý kiến tham luận của đại biểu dự Hội nghị.

Theo đó, năm 2018, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức do thị trường vận tải biển tiếp tục sụt giảm trong khi các chi phí lại tăng cao, giá cước thấp. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và kịp thời từ phía Tổng công ty, sự ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi từ phía lãnh đạo và các cơ quan, ban, ngành, sự hợp tác chặt chẽ của các chủ hàng, chủ tàu, đặc biệt là sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo Công ty và toàn thể người lao động, nên trong năm 2018, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và là năm đầu tiên có lãi sau nhiều năm liên tục lỗ. Cụ thể:

- Sản lượng vận chuyển: 1.603.802 tấn, đạt 103,56% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu: 848.657 triệu đồng, bằng 164,44% so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 33.244 triệu đồng;

- Thu nhập của người lao động bình quân đạt gần 12 triệu đồng/người/tháng.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, CNLĐ, sỹ quan, thuyền viên Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, CNLĐ, sỹ quan, thuyền viên cùng chia sẻ, chung sức đồng lòng cùng đơn vị; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, sỹ quan, thuyền viên trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi, lao động sáng tạo”, thực hành tiết kiệm, kỷ cương an toàn chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động và đội ngũ sỹ quan thuyền viên; nghiên cứu thị trường, chủ động tìm kiếm nguồn hàng, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, bố trí lao động phù hợp, khuyến khích thuyền viên tự sửa chữa nhỏ trên tàu, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của cán bộ, CNLĐ, sỹ quan, thuyền viên; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Công ước Lao động Hàng hải MLC 2006.


Hội nghị cũng đã thông qua phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi và an sinh xã hội; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, sỹ quan, thuyền viên./.