Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu nhiệm kỳ 2013 – 2016

Đăng: 08:45 05-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 10 tháng 10 năm 2013, Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa VIII nhiệm kỳ 2013 – 2016.
  Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Sâm – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đỗ Minh Tiến – Giám đốc và 46 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

      Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VII (2010-2013) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2013-2016) do đồng chí Nguyễn Xuân Cần – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày; ý kiến tham luận của các đại biểu dự đại hội.

      Trong nhiệm kỳ qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài, tình hình lam phát, lãi xuất cho vay, giá vốn hàng hóa và chỉ số tiêu dùng tăng cao, bên cạnh đó công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh, chia sẻ thị phần giữa các đơn vị trong khu vực. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động SXKD của đơn vị và đời sống của người lao động. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Ban lãnh đạo Công ty, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban điều hành Công ty cùng với ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, CNVCLĐ toàn Công ty đã nỗ lực tập trung phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dân chủ trong bàn bạc, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thúc đẩy sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, ổn định đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Mặc dù kết quả còn khá khiêm tốn so với thời kỳ thuận lợi về thị trường trước đây, như­ng trong bối cảnh chung hiện nay thì những kết quả mà Công ty giành đ­ược trong giai đoạn vừa qua đã là thành công lớn của Công ty, là niềm tự hào và chứng tỏ bản lĩnh của tập thể từ lãnh đạo đến cán bộ, CNVCLĐ Công ty tr­ước mọi khó khăn để tiếp tục giữ vững sản xuất kinh doanh và đưa­ doanh nghiệp tiếp tục theo hư­ớng ổn định, bền vững.

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Sâm – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ CNLĐ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh để thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD của Công ty những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn nhất là Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi năm 2012), hệ thống pháp luật về quan hệ lao động, chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ, coi trọng hình thức tuyên truyền miệng, các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của ng­ười lao động; tổ chức sâu rộng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, quản lý giỏi” góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, th­ương hiệu công ty, xây dựng và bồi d­ưỡng lòng tự hào dân tộc, tự hào về công ty, để ng­ười lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc và gắn bó lâu dài với công ty.

      Để động viên những thành tích của Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đặng Sâm thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2013.

ĐD.

Tin từ Công đoàn Tổng công ty